„SIŁA JEST KOBIETĄ”!

Przyjdź na całodzienne warsztaty z kobietami i dla kobiet. Zobaczysz w sobie to czego na co dzień nie dostrzegasz.

Skorzystaj z tego wyjątkowego dnia Twojego życia, który zapamiętasz na zawsze bo zmieni Twoje myślenie, otworzy Twoją świadomość, pozwoli przepracować fatalnie zapisane emocje.

Czytaj więcej

TAKTYKA A STRATEGIA JAKIE MAJĄ CECHY WSPÓLNE A CZYM SIĘ RÓŻNIĄ?

Wiele mówi się w literaturze biznesowej o potrzebie posiadania strategii. Nieco rzadziej poruszany jest temat taktyki. Ale nawet najlepsza strategia nie wystarczy, gdy nie zostanie przełożona na taktykę. Podstawowa różnica między strategią a taktyką polega na ciężarze gatunkowym oraz czasie ich obowiązywania. Podejście strategiczne to podejście, które trzeba mieć, jeśli chce się planować rozwój firmy w długim okresie. Taktyczne podejście to podejście doraźne. Taktyką można wygrywać bitwy, ale nie wygrywa się wojen.

Czytaj więcej

Akcje. Co się dzieje z indeksem surowców? Prognozy

Skutki wysokiej inflacji i podwyżek stóp procentowych przez banki centralne odcisnęły swoje piętno na rynku kapitałowym. Obecne otoczenie makroekonomiczne i geopolityczne wobec stosunkowo słabego dolara każe nam zainteresować się rynkiem surowców. Presja jest stosunkowo duża, szczególnie jeśli chodzi o złoto, które to jest powszechnie uważane jako pewny środek zabezpieczenia przeciwko inflacji. Jednakże w obecnej sytuacji ciężko mówić o krótkim skoku, większość ekspertów zaznacza, że jest to raczej długotrwały impuls inflacyjny, wraz z którym rozpoczęła się hossa surowcowa.

Czytaj więcej

JOB SHARING WSZYSTKO, CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ

W dzisiejszych czasach elastyczne formy zatrudnienia są coraz częściej wykorzystywane przez pracodawcę. Głównym powodem ich wzrastającej popularności są ciągłe zmiany warunków ekonomicznych i gospodarczych, takie jak pandemia koronawirusa albo wciąż rosnąca inflacja. Poszukiwanie nowych rozwiązań w dziedzinie zatrudnienia spowodowane jest przede wszystkim trudnością ze znalezieniem kandydata z odpowiednimi kwalifikacjami. Nie zapominajmy również o kosztach związanych z zatrudnieniem i rekrutacją. Pracodawcy zależy, aby pracownicy czuli się w pracy jak najlepiej i dawali z siebie 100 procent. Wszystkie te czynniki powodują, że zarówno pracodawcy jak i pracownicy są gotowi na zmiany. Job sharing jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla matek w ciąży, osób uczących się oraz dla tych, którzy zbliżają się do emerytury. Daje im bowiem szanse na pogodzenie życia osobistego z zawodowym dzięki możliwości pracy na niepełny etat.

Czytaj więcej