Komunikator w firmie - potrzeba czy konieczność?

O roli komunikacji nie trzeba nikogo przekonywać, ponieważ jest ona codziennym elementem życia również w pracy. Delegowanie zadań, prywatne rozmowy i szybka wymiana informacji to główne powody, dla których znaczenie komunikatorów w firmie wzrasta. Coraz częściej pada jednak pytanie o efektywność pracy, dlatego należy zastanowić się nad tym, czy komunikator w firmie to realna potrzeba, czy też bezwzględna konieczność.

 
Potrzeba matką wynalazku, czyli witajcie media społecznościowe 
Jeszcze parę lat temu można było łatwo wyodrębnić narzędzia służące do pracy. Nie było mowy o korzystaniu z Facebooka lub było to możliwe tylko wtedy, gdy zachodziła taka konieczność. Obecnie żyjemy, jednak w czasach, w których rola mediów społecznościowych jest bardzo duża i wciąż wzrasta. Funkcjonowanie w wirtualnej przestrzeni jest codziennością pokolenia "Y", które jest już na rynku pracy od lat i pokolenia, "Z", które śmiało na niego wkracza. Popularność Facebooka sprawiła, że jest to zarazem narzędzie pracy, jak i komunikator w dosłownym tego słowa znaczeniu, ponieważ umożliwia nam łatwą komunikację ze znajomymi spoza pracy. Przenikanie się obowiązków zawodowych i prywatnych aktywności jest w wielu miejscach pracy normalnością. W korporacjach wciąż dominują wielofunkcyjne komunikatory jak Skype. Pozwala on zawęzić kontakty wyłącznie do osób z pracy, ale umożliwia też przeprowadzenie videokonferencji i połączeń telefonicznych, co wiąże się z dodatkową funkcjonalnością i wygodą. W ten sposób nasuwa się konkluzja, że obecność komunikatora w firmie to nie tyle potrzeba ile powszechny standard pracy.

 
Obecność komunikatora w firmie a korzyści biznesowe
Biznes rządzi się swoimi prawami, dlatego należy spojrzeć na korzyści wynikające z obecności komunikatora w firmie. Niewątpliwą z nich jest zdolność do szybkiej wymiany informacji, która pozwala zminimalizować czas oczekiwania i usprawnia procesy zachodzące w firmie. Dodatkowe funkcjonalności oznaczają kolejne opcje oznaczające przede wszystkim wygodę. Chodzi tu o prowadzenie konwersacji i przesyłanie plików, a także informacje dotyczące dostępności danego użytkownika. Komunikatory umożliwiają mobilny dostęp do informacji, co umożliwia pracę wszędzie. Wszystkie te aspekty sprawiają, że komunikatory to element technologicznej rewolucji konieczny do wirtualizacji przedsiębiorstw. W tym ujęciu na pewno komunikatory można postrzegać, jako konieczność, natomiast potrzeba nierozerwalnie wiąże się przede wszystkim z aspektem ludzkim. Komunikacja i swobodny dostęp do jej medium jest naturalną potrzebą ludzką, która wspiera proces budowania relacji. Możliwość szybkiej wymiany myśli, ale też informacji związanych z pracą pozwalają na czerpanie satysfakcji z pracy i wspierają pracę w grupie. Komunikatory dla firm to również minimalizacja kosztów, ponieważ często konferencja z udziałem osób z różnych krajów jest naprawdę rentowna. W czołówce darmowych komunikatorów plasują się: Skype, Viber, czy Slack.