Co z amerykańskim dolarem w 2019? Prognoza FOREX

Rok 2018 był rokiem dolara. Co przyniesie 2019?  Wszystko wskazuje na to, że koniec rajdu. Wiele będzie jednak zależało od sytuacji międzynarodowej oraz polityki monetarnej banków centralnych. W 2018 roku można było odnotować wzrost kursu USD, między innymi ze względu na odnotowanie przez Stany Zjednoczone znacznego wzrostu gospodarczego. Nie bez znaczenia była również ostrzejsza polityka monetarna Rezerwy Federalnej oraz podnoszenie stóp procentowych. 


Będzie gorzej? Czynniki wpływające na osłabienie dolara w 2019 roku

Spadek kondycji gospodarki USA można było zaobserwować już w połowie 2018. Według raportu JP Morgan, gospodarce Stanów Zjednoczonych nie grozi zatrzymanie. Morgan Stanley prognozuje jednak, że Rezerwa Federalna znacznie spowolni podwyżki stóp, przez co wzrośnie zmienność na rynku a także popyt kapitałowy za granicą. To wszystko prawdopodobnie spowoduje odpływ środków z USA. Ponadto, czynnikiem znacznie osłabiającym gospodarkę może okazać się również brak ruchu na rynku pracy oraz restrykcyjna polityka fiskalna.Kolejnym czynnikiem jest wpływ polityki monetarnej FED i EBC. To właśnie kroki podejmowane przez banki centralne mogą okazać się jednymi z kluczowych dla kursu dolara w 2019 roku. Analitycy wykluczają możliwość obniżenia stóp procentowych przez banki w nadchodzącym roku, ale jednocześnie spekulują, że pierwszy kwartał prawdopodobnie nie przyniesie żadnych zmian. Ostatnim czynnikiem, na jaki wskazują specjaliści, jest napięta sytuacja międzynarodowa. Przede wszystkim chodzi tutaj o wojnę handlową na linii Chiny-USA. Okazuje się również, że nie bez znaczenia dla Stanów Zjednoczonych jest zakończenie procesu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wszystko jednak wskazuje na to, że w 2019 roku rynek europejski będzie znacznie spokojniejszy niż amerykański.

Skutki osłabienia kursu dolara dla wartości złotego

Eksperci przewidują, że sytuacja dolara na rynku walutowym nie powinna mieć większego wpływu na wartość naszej rodzimej waluty. Kurs złotego prawdopodobnie pozostanie stabilny, mimo możliwego spowolnienia rozwoju gospodarki Polski. Kilka ostatnich miesięcy pokazuje, że PLN jest coraz bardziej stabilny w obliczu globalnych wydarzeń, dlatego też jego osłabienie mogłoby zostać wywołane jedynie przez niespodziewaną i niewycenioną obecnie sytuację stwarzającą możliwość zachwiania globalnymi rynkami.

SŁOWNICZEK

FED - System Rezerwy Federalnej, potocznie określany jako Rezerwa Federalna. To Bank Centralny Stanów Zjednoczonych.

EBC - Europejski Bank Centralny, który odpowiada za politykę monetarną i stabilność cen w Strefie Euro.

JP Morgan - jeden z największych holdingów finansowych na świecie z aktywami wartymi 2, 5 bln USD. Światowy lider w zakresie bankowości inwestycyjnej oraz usługach dla klientów biznesowych.

Morgan Stanley - jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie. Działa jako doradca finansowy dla największych firm, rządów oraz instytucji finansowych.

Forex - rynek walutowy o charakterze hurtowym, w ramach którego banki, wielkie korporacje międzynarodowe, rządy, banki centralne oraz indywidualni inwestorzy z całego świata przeprowadzają operacje wymiany walut 24 godziny na dobę przy wykorzystaniu dostępnych mediów.