Gwarancja udanego urlopu - wywiad z Robertem Ciubą

Pan Robert Ciuba, Prokurent Kancelarii Finansowej Ciuba & Partnerzy, po raz kolejny opowiada o tym, co często umyka naszej uwadze, a co warto objąć szczególną ochroną. Tym razem, ze względu na zimowy sezon urlopowy, rozmawiamy o ubezpieczeniach związanych z turystyką.

Czym tak naprawdę jest ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą ?

- Taka polisa chroni wyjeżdżających przed koniecznością samodzielnego pokrywania wydatków związanych z ewentualnym leczeniem poza granicami Polski. Gwarantuje zwrot kosztów poniesionych w związku z chorobą lub wypadkiem. Zapewnia nam pokrycie, ze strony wybranego przez nas zakładu ubezpieczeń, kosztów hospitalizacji i leczenia ambulatoryjnego, zakupu lekarstw, środków opatrunkowych, transportu medycznego do/ze szpitala, a także do Polski. Polisa obejmuje konsultacje medyczne, zakup lekarstw czy materiałów ortopedycznych oraz wysokie koszty opieki medycznej.

To rzeczywiście szeroki zakres ubezpieczenia.

- Zgadza się. Niemniej jednak polisa turystyczna może być jeszcze bardziej rozbudowana. W sezonie zimowym wielu Polaków wyjeżdża poza kraj, by uprawiać sporty zimowe w okresie urlopowym. W takim przypadku warto pomyśleć o ubezpieczeniu kosztów ratownictwa i poszukiwania w górach, sprzęcie sportowym i podróżnym, następstw nieszczęśliwych wypadków czy odpowiednim wariancie assistance.

Czy tak szeroki zakres polisy nie będzie pokrywał się z ubezpieczeniem EKUZ, które zapewnia nam NFZ?

- Większość narciarzy wychodzi z założenia, że skoro posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego to nie muszą już martwić się o żadne inne, dodatkowe ubezpieczenia. Trzeba jednak wiedzieć, że EKUZ nie pokrywa wszystkich kosztów leczenia, a jedynie oferuje nieodpłatną i podstawową pomoc w zakresu ratowania zdrowia i życia. Niestety, wszystkie inne usługi medyczne są odpłatne. W Austrii każdy dzień pobytu w szpitalu to koszt do 16,80 euro. Do tego opłata za leki w wysokości 4,90 euro. Nie możemy także liczyć na bezpłatny transport lotniczy i ratownictwo górskie – koszty akcji spadają na pacjenta. Podobnie rzecz ma się z przewozem do Polski. Dlatego dobra polisa narciarska powinna zapewniać zwrot kosztów leczenia w wysokości minimum 20 000 euro, a także akcji ratowniczych i powrotu do kraju.

Co powinna pokrywać polisa turystyczna podczas wyjazdu na narty ?

- Poza zakresem omówionym wcześniej powinniśmy wykupić wysoki limit odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

W jakim celu powinniśmy wykupić ten zakres ubezpieczenia ?

- Istotą ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym ubezpieczonego podczas podróży, w związku z czynami niedozwolonymi, co może skutkować wystąpieniem szkody wyrządzonej osobom trzecim, zarówno osobowej, jak i rzeczowej. Co ważne ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody wyrządzone przez osoby i zwierzęta, które towarzyszą ubezpieczonemu w czasie podróży, i za które ponosi on odpowiedzialność. Wystarczy, że nieszczęśliwym trafem wjedziemy w szusującego obok narciarza, który może zażądać od nas odszkodowania za zniszczony sprzęt czy leczenie. Znane są nawet przypadki płacenia dożywotniej renty osobie poszkodowanej przez sprawcę.

To brzmi przekonująco. Nidy wcześniej nie traktowałam tak poważnie ubezpieczenia w życiu prywatnym jak teraz.

- Moim zdaniem to obowiązkowy zakres ubezpieczenia i powinien mieć optymalnie wysoki limit odpowiedzialności. Dla uzasadnienia opisze krótki przykład. W 2011 roku w Polsce zapadł bezprecedensowy wyrok, w którym narciarka za spowodowanie wypadku na stoku, w którym ośmioletni chłopiec złamał rękę - została skazana na karę więzienia w zawieszeniu oraz 8.000 złotych zadośćuczynienia.

Każdy przezorny miłośnik sportów zimowych zapyta o cenę takiego ubezpieczenia.

- Mogę Panią zapewnić koszt polisy dla jednej osoby zmieści się w budżecie każdej osoby udającej się na taki wyjazd. Zasadniczą kwestią nie jest koszt ubezpieczenia, a świadomość ryzyk, jakie wiążą się z takim zimowym urlopem. Przyzwoity zakres ochrony ubezpieczeniowej można nabyć w przedziale 8-10 PLN za każdy dzień wypoczynku dla jednej osoby. Ostateczna cena, zależy jednak od zakresu ubezpieczenia i limitów sum ubezpieczenia za poszczególne ryzyka. Ponadto czytelnicy Magazynu Lubelskiego mogą obniżyć koszt takiego ubezpieczenia, dzięki wykorzystaniu vouchera z grudniowego wydania.

Jak można skontaktować się z Panem, aby z tego skorzystać?

- Najprościej napisać wiadomość na e-mail: ciuba@ciuba.pl lub zadzwonić pod numer 602 79 81 34. Po swojej stronie gwarantujemy przygotowanie indywidualnej kalkulacji oferty w tym samym dniu roboczym.

Dziękuję Panu za poświęcony czas i ciekawą rozmowę.

- Ja również dziękuję.