Ubezpieczyć zdolność zarabiania

Rozmowa z Robertem Ciubą - Prokurentem Kancelarii Finansowej Ciuba & Partnerzy

ML: Jak doszło do powstania Kancelarii Finansowej Ciuba & Partnerzy?
Robert Ciuba: W doradztwie finansowym funkcjonuję od ponad 19 lat. Moją praktykę zawodową rozpocząłem w korporacji ubezpieczeniowej, gdzie przeszedłem ścieżkę kariery od agenta ubezpieczeniowego po dyrektora oddziału. Zajęło mi to pełne 10 lat. Wówczas zaczęło nurtować mnie bardzo ważne pytanie: czy chcę reprezentować interesy Klienta czy instytucji finansowej, dla której wówczas pracowałem na wyłączność.

ML: Nie można było tych celów ze sobą połączyć?
Robert Ciuba: Niestety nie. Korporacja ma swoje cele biznesowe i propozycje finansowe w ograniczonym wyborze dla swoich Klientów. Plany sprzedażowe i wąska gama oferowanych produktów skutkuje tym, że często należało dopasować Klienta do produktu. Mi zależało na odwróceniu tego stanu rzeczy, a do tego niezbędny był dostęp do szerokiego rynku finansowego.

ML: Rozwiązaniem okazało się powołanie do życia Kancelarii Finansowej Ciuba & Partnerzy?
Robert Ciuba: Dokładnie tak. Szybko uzmysłowiłem sobie, że ani poprzednia, ani też przyszła korporacja nie pozwoli mi na reprezentowanie interesów Klienta. Tylko w pełni niezależny finansowo podmiot, jakim jest Kancelaria pozwala na wybór optymalnych rozwiązań finansowych z zakresu wszystkich typów ubezpieczeń, inwestycji kapitałowych lub finansowania poprzez kredyty, leasing czy też faktoring. Dostęp do ponad 60-ciu instytucji finansowych daje ogromne prawdopodobieństwo zaspokojenia potrzeb Klienta na najwyższym poziomie.

ML: Kancelaria zajmuje się również tzw. ubezpieczeniem zdolności zarabiania, czy może Pan wyjaśnić na czym polega ten rodzaj ubezpieczenia?
Robert Ciuba: Innymi słowy jest to zabezpieczenie przed utratą dochodu w sytuacji dłuższego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.

ML: Do jakich grup zawodowych kierowana jest ta oferta?
Robert Ciuba: Najczęściej interesują się tym osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, zatrudnione na kontrakcie lub wykonujące wolny zawód.

ML: Może Pan to szerzej opisać?
Robert Ciuba: Wypadek lub choroba lekarza, architekta, prawnika czy przedsiębiorcy może skutkować pozbawieniem dochodu przez dłuższy czas. W przypadku działalności, która wiąże się z prowadzeniem własnego biura, pracowni lub gabinetu regularnie pojawia się konieczność pokrycia związanych z tym zobowiązań finansowych, takich jak czynsz, raty leasingowe czy inne zobowiązania. Dla tej grupy profesjonalistów niemożność wykonywania pracy to utrata podstawowego źródła dochodu, często także dla rodziny. Od niedawna można się przed tym chronić, bo na rynku są już dostępne rozwiązania gwarantujące stabilność finansową, nawet gdy sami nie możemy normalnie pracować.

ML: Czy tych kwestii nie reguluje zasiłek chorobowy z ZUS?
Robert Ciuba: Jak najbardziej tak. Ale trzeba pamiętać, że przedsiębiorcy opłacają składkę od najniższej podstawy wymiaru składek do ZUS obowiązującej dla firm. W praktyce często ich rzeczywisty przychód wielokrotnie przekracza tą podstawę ubezpieczenia. Gdy pojawi się czasowa niezdolność do pracy takiej osoby, to świadczenie z ZUS pokrywa 10-15% faktycznie osiąganych przychodów. Dla Klientów Kancelarii spadek przychodów o 85-90% jest nie do zaakceptowania.

ML: Co można zrobić w takiej sytuacji?
Robert Ciuba: Dysponujemy pełną gamą ubezpieczeń, które gwarantują rekompensatę utraty dochodu wskutek niezdolności do pracy powstałej w wyniku choroby oraz będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku. Takie ubezpieczenie pozwala utrzymać dotychczasowy poziom życia i regulować zobowiązania, mimo przerwy w wykonywaniu zawodu.

ML: Na jak wysokim poziomie można zabezpieczyć przychód takiej osoby?
Robert Ciuba: Jeden z ubezpieczycieli gwarantuje poziom 65% średnio miesięcznego przychodu z ostatniego roku. Drugi gwarantuje nawet 80%. Przy odpowiedniej konfiguracji programu ubezpieczeniowego “szytego na miarę” potrafimy zabezpieczyć 100% deklarowanego rocznego przychodu Klienta. Na uwagę zasługuje fakt, że po roku bycia niezdolnym do pracy można uzyskać świadczenie za trwałą niezdolność do wykonywania zawodu.

ML: A jak to się może przełożyć na realnie wypłacane kwoty z takiej polisy?
Robert Ciuba: Omówmy sytuację przykładowego lekarza pracującego na kontrakcie. Osoba ta opłaca składkę ubezpieczeniową do ZUS od ustawowego limitu, który aktualnie wynosi niewiele ponad 2.500 PLN na miesiąc. Jednocześnie jest to podstawa do wypłaty zasiłku chorobowego w przypadku przebywania tego lekarza na zwolnieniu lekarskim. Przyjmijmy, że średni przychód tego przedsiębiorcy w skali miesiąca wynosił 11.000 PLN. W chwili przebywania na zwolnieniu lekarskim ten lekarz nie zarabia, a jedynie otrzymuje zasiłek chorobowy na poziomie 80% podstawy, od której opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne. Za okres 30 dniowej, czasowej niezdolności do pracy otrzyma kwotę z ZUS nieco wyższą niż 2.000 PLN. Jeśli wcześniej zarabiał około 11.000 na miesiąc to jego luka zarobkowa wynosi aż 9.000 PLN i jest zbyt wysoka, by regulować firmowe i prywatne zobowiązania finansowe bez zakłóceń. Ryzyko powstania tej luki finansowej można przerzucić na ubezpieczyciela, poprzez wykup polisy i opłacenie składki. Osoba mająca taką umowę otrzymałaby wówczas dodatkowo 9.000 PLN świadczenia z własnej polisy. Dzienna stawka świadczenia byłaby liczona już od pierwszego dnia przebywania na zwolnieniu lekarskim.

ML: Takie ubezpieczenie faktycznie brzmi dla przedsiębiorcy zachęcająco i daje poczucie bezpieczeństwa. Z jakimi kosztami trzeba się liczyć decydując się na Państwa ofertę?
Robert Ciuba: Oferta przygotowywana jest indywidualnie. Nie ma dwóch takich samych Klientów z jednakowymi potrzebami. Koszt polisy zależy od zakresu ochrony ubezpieczeniowej, wieku Klienta, kwoty gwarantowanego świadczenia do ewentualnej wypłaty czy też okresu wypłat z umowy.

ML: Czy jest możliwość przedstawienia takiej oferty naszym czytelnikom?
Robart Ciuba: Oczywiście. Od początku istnienia Kancelarii Finansowej Ciuba & Partnerzy obsługujemy bardzo wymagających Klientów, którzy wykonują wolny zawód lub są menadżerami wyższego szczebla. Jestem przekonany, że to ta sama grupa docelowa, dla której wydawany jest Magazyn Lubelski.

ML: Jak można skontaktować się z Panem, aby uzyskać więcej informacji na ten temat?
Robart Ciuba: Najprościej napisać wiadomość na e-mail: ciuba@ciuba.pl lub zadzwonić pod numer 602 79 81 34.W ramach bezpłatnego doradztwa gwarantujemy przygotowanie indywidualnej kalkulacji oferty w 48 godzin.

ML: Dziękuję Panu za poświęcony czas i ciekawą rozmowę. Robert Ciuba : Ja również dziękuję.