20 lat Lubelskiego Klubu Biznesu

W tym roku Stowarzyszenie obchodzi swój jubileusz, mogłoby się wydawać, że pandemia pokrzyżuje plany i uniemożliwi LKB podejmowanie działań i różnych inicjatyw.  Nic bardziej mylnego. Jako pierwsi zapoczątkowali konferencje w formie hybrydowej, fuzja świata offline i online.

Taka forma wydarzenia ma wiele zalet, podnosi rangę wydarzenia,  ma także znacznie większy zasięg dzięki możliwości udostępniania źródła na wielu platformach m.in. YouTube, Facebook, LinkedIn etc.. Za pomocą streamingu obrazu, udział w wydarzeniu może  wziąć szerokie spektrum publiczności z całej Polski. I tak dzięki szybkiemu przystosowaniu się do nowej rzeczywistości, tylko w 2020 roku Lubelski Klub Biznesu zorganizował w formie hybrydowej #Biznes Forum - Po Pierwsze Gospodarka, unikalne wydarzenie biznesowe. Niedługo później odbyła się konferencja dotycząca Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Od teorii do praktyki, czyli o tym dlaczego warto podążać za filozofią CSR i wdrażać ją w naszych firmach. LKB nie pozostaje także obojętne na szerzące się problemy środowiskowe stąd w połowie listopada miało miejsce wydarzenie #Power Planet Człowiek – Środowisko - Biznes. Człowiek wpływa na środowisko, jednocześnie środowisko jest elementem wpływającym zarówno na kondycję psychiczną jak i fizyczną człowieka, dlatego warto o nie zadbać.

POWER PLANET111  

Budowanie świadomości poprzez propagowanie dobrych idei i praktyk, jest odpowiedzialnością spoczywającą na nas wszystkich.  Lubelski Klub Biznesu od 20 lat stara się wszechstronnie działać na rzecz przedsiębiorców, regionu, społeczeństwa i środowiska. Cieszymy się, że środowisko biznesowe jest tak zaangażowane i otwarte na szukanie innowacyjnych rozwiązań.  Wszystkie konferencje można obejrzeć na kanale YouTube Stowarzyszenia LKB.

Logo LKB kołoAKADEMIA MENTORA