Crowdfunding udziałowy i prognoza na 2021 rok

Zapewne większość z nas spotkała się już z pojęciem crowdfundingu. Oznacza ono finansowanie społecznościowe. Co przez to rozumieć? Chodzi tutaj o sytuacje, w których twórcy projektu proszą intrnautów o wsparcie finansowe. W zamian twórcy oferują im zwykle różnego rodzaju korzyści, na przykład zniżkę na swoje produkty. Innym, coraz bardziej popularnym pojęciem, jest crowdinvesting (inaczej crowdfunding udziałowy). Umożliwia on inwestowanie w rozwój start-upów w zamian za udziały. Czy warto w ten sposób inwestować? Najważniejsze informacje na ten temat znajdziecie poniżej. Artykuł ten przedstawia również ocenę crowdfundingu udziałowego w 2021 roku.

Co warto wiedzieć na temat crowdfundingu udziałowego?

Crowdfunding udziałowy jeszcze nie tak dawno temu nie cieszył się w Polsce (oraz na świecie) zbyt dużą popularnością. Wszystko zaczęło się stopniowo zmieniać jakieś pięć lat temu. Jest to więc stosunkowo nowy rynek. Taki sposób inwestycji stał się szczególnie modny wśród młodych inwestorów. Osoby te zwykle nie inwestują w ten sposób dużych sum pieniężnych, gdyż zwyczajnie takimi nie dysponują.

Wyjaśnimy teraz dokładniej, czym jest crowdfunding udziałowy. Najprościej mówiąc, jest to inwestowanie w małe spółki oraz start-upy, które jeszcze nie weszły na giełdę. W zamian za tego typu wsparcie inwestujący otrzymują akcje (inaczej udziały) w firmie. Jak wygląda zarabianie za pomocą crowdfundingu udziałowego? Otóż polega ono na droższej odsprzedaży po latach wcześniej otrzymanych akcji.

Crowdfunding udziałowy – jak przebiega tego typu inwestycja?

Wszystko zaczyna się od zgłoszenia biznesu do operatora platformy crowdfundingowej. Operator platformy dokonuje następnie analizy prospektu. Sprawdzana jest między innymi jego legalność. Później następuje okres, w którym inwestorzy zrzucają się na akcje spółki. Okres ten trwa zwykle od tygodnia do miesiąca. W wyniku tych działań inwestorzy stają się akcjonariuszami spółki. Warto wspomnieć, że taki inwestor posiada akcje spółki, która nie jest jeszcze notowana na giełdzie. Akcje te ciężko jest więc spieniężyć.

Crowdfunding udziałowy w Polsce

Tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, rynek crowdfundingu udziałowego w Polsce jest bardzo młody. Pierwszym portalem crowdfundingu udziałowego na terytorium naszego kraju był Beesfund, który rozpoczą swoją działalność w 2012 roku. Znaczący wzrost liczby emisji oraz akcjonariuszy na rynku equity crowdfundingu w Polsce nastąpił jednak w latach 2019 oraz 2020. W 2019 roku liczba akcjonariuszy wyniosła 22 tysiące, zaś w 2020 roku liczba ta osiągnęła już wartość 30 tysięcy. Widać więc, że zainteresowanie crowdfundingiem udziałowym w Polsce stopniowo rośnie. Wraz ze wzrostem emisji oraz liczby akcjonariuszy rośnie oczywiście również suma zebranych w ten sposób środków. Mimo, że na pierwszy rzut oka suma ta jest dość imponująca, to jednak patrząc na zakładane cele zbiórek wyniki nie prezentują się już tak korzystnie. Okazuje się bowiem, że skuteczność kampanii crowdfundingu udziałowego w Polsce to około 67% celów zbiórki.

crowdfunding 1

Crowdfunding udziałowy w Polsce. Prognoza na 2021 rok

Na chwilę obecną, czyli w 2021 roku, w Polsce działalność prowadzi 5 portali crowdfundingu udziałowego. Największą liczbą emisji może się pochwalić portal Beesfund (zarówno spośród wszystkich portali, jak i patrząc pod względem wcześniejszych lat). Wszystko wskazuje więc na to, że w 2021 roku liczba akcjonariuszy również będzie większa niż w porównaniu do lat poprzednich.