DUŻE PIENIĄDZE CZEKAJĄ NA ZARADNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Fundacja OIC Poland istnieje od 1990 roku. Na rynku polskim oraz międzynarodowym zespół wykwalifikowanych pracowników i ekspertów Fundacji dostarcza kompleksowych, efektywnych i przyjaznych rozwiązań w zakresie rozwoju biznesu i kapitału ludzkiego, poprzez wzmacnianie potencjału zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach, instytucjach otoczenia biznesu oraz organizacjach pozarządowych. Nieustannie modyfikuje i poszerza ofertę szkoleniowo-edukacyjną, reagując na potrzeby rynku pracy i społeczeństwa. O Funduszu Pożyczkowym Fundacji rozmawiamy z dr Eweliną Iwanek, Prezesem Zarządu/ Dyrektorem Generalnym Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”.

ML: Od 10 lat działa państwa Fundusz Pożyczkowy. Jakie to są pożyczki?

Ewelina Iwanek: W naszej ofercie mamy kilka produktów pożyczkowych. Przede wszystkim pożyczkę „Małą”, skierowaną do mikro i małych przedsiębiorstw, oferowaną na 5 lat w kwocie do 250 tys. zł na bardzo atrakcyjnych warunkach. Pozostała oferta to pożyczki na przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 w kwocie nawet do 500 tys. zł na okres do 6 lat oraz inwestycyjne i obrotowe dla MŚP w kwocie do 120 tys. zł na okres do 5 lat.

ML:Do kiedy udzielają Państwo pożyczek?

EI: Pożyczka inwestycyjna i obrotowa dla MŚP w kwocie do 120 tys. zł jest ofertą stałą naszego Funduszu Pożyczkowego. Natomiast pozostałe produkty pożyczkowe są ograniczone czasowo. Termin, do którego można składać wnioski o Pożyczkę Małą kończy się 31 maja 2021 roku, natomiast wnioski o Pożyczkę COVID’ą przyjmujemy do końca tego roku. Pamiętajmy jednak, że budżet jest ograniczony i może zostać wyczerpany wcześniej. Istnieje tu zasada - „kto pierwszy, ten lepszy”. Nie warto czekać do przyszłego roku, aby zainwestować w rozwój swojej firmy.

ML: O udzielanych przez Państwa pożyczkach rozmawialiśmy z Jackiem Korzeniakiem, dyrektorem Projektów Europejskich i Magdaleną Mudą, kierownikiem Funduszu Pożyczkowego (wyd. 21 Info Magazynu Lubelskiego – dop. red.). Czy od tamtego czasu nastąpiły jakieś zmiany?

EI: Zmniejszyło się oprocentowanie udzielanych pożyczek. Jest referencyjne, stałe i wynosi 0,44% w skali roku. Bez wątpienia jest bardzo korzystne. Dodam, że istnieje możliwość uzyskania karencji w spłacie pożyczki do 6 miesięcy.

ML: Do kogo kierowane są pożyczki?

EI: Z pożyczek mogą korzystać wyłącznie przedsiębiorcy z województwa lubelskiego, również Ci, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Nie jest istotne, jak długo ktoś prowadzi firmę. Pożyczek udzielamy zarówno doświadczonym przedsiębiorcom, jak również tym, którzy stawiają pierwsze kroki w biznesie. Każdą firmę, która ubiega się o pożyczkę, dokładnie sprawdzamy pod kątem projektu, który chce zrealizować, nie zaś doświadczenia w biznesie. Do każdej podchodzimy indywidualnie.

ML: Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie?

EI: „Żelaznym” dokumentem jest wniosek o pożyczkę, który należy u nas wypełnić i złożyć. Są też specjalne formularze i oświadczenia, które również powinno dostarczyć się do naszej firmy.

ML: Ile wynosi okres spłaty?

EI: Pożyczkę „Małą” należy spłacić maksymalnie w ciągu 5 lat.

ML: Czy pożyczkobiorca otrzymuje od razu całą kwotę, czy jest to podzielona na transze?

EI: Na konto pożyczkobiorcy zostaje przelana cała kwota. Oczywiście zanim zostanie udzielona pożyczka, przedsiębiorca musi złożyć wspomniany wcześniej wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Wówczas podlega on ocenie przez komisję ekspertów. Pożyczka musi być zabezpieczona. Formy zabezpieczenia są różne. Obowiązkowo jest to weksel in blanco i deklaracja wekslowa, dodatkowo może to być na przykład hipoteka na nieruchomości czy poręczenie.

ML: Czy w czasach pandemii koronawirusa, zauważyli Państwo jakieś zmiany? Udzielacie więcej czy mniej pożyczek?

EI: W okresie, kiedy wszyscy zaczynali zawieszać swoją działalność, czyli od marca do początku maja, zainteresowanie spadło i nie było tak duże. Teraz pożyczki, ponownie cieszą się dużym zainteresowaniem.

ML: Jeśli osoba jest zainteresowana współpracą z Państwem, co musi zrobić?

EI: Wszystkie informacje dotyczące udzielanych pożyczek znajdują się na naszej stronie internetowej www.oic.lublin.pl. Każdy może również skontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie. Pani Magdalena Muda i Pani Monika Jung odpowiedzą na wszystkie nurtujące zainteresowanych pytania. Pomimo aktualnej sytuacji, związanej z pandemią Covid-19, zachęcamy do skorzystania z oferty naszego biura przy ulicy Gospodarczej 26.

ML: Ile trwa proces od zgłoszenia się przedsiębiorcy do udzielenia pożyczki?

EI: Sam proces trwa bardzo krótko. Od momentu złożenia wniosku i kompletu dokumentów, czas rozpatrzenia wniosku o pożyczkę zamyka się w granicach 2 tygodni, a często nawet krócej. Wiemy, że dla przedsiębiorcy liczy się szybkość działania, więc staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom.

ML: Czy pożyczkobiorca musi udowodnić lub podać, na co konkretnie chce przeznaczyć kwotę?

EI: Przedsiębiorca otrzymuje pożyczkę na konkretny cel. To nie może być ogólne przeznaczenie. Jest nim na przykład założenie nowego zakładu, zwiększenie zdolności produkcyjnej już istniejącego czy też dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie nowych produktów – czyli inwestycja. Z naszych pożyczek mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność w województwie lubelskim.

ML: W tym roku Fundacja obchodzi 30 lat. Tyle lat na rynku świadczy o Państwa profesjonalizmie.

EI: Zgadza się, w tym roku obchodzimy okrągłe 30 urodziny. Doskonalimy swoje usługi i produkty, aby sprostać wyzwaniom aktualnego rynku, inspirujemy siebie i innych w rozwoju dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Naszą misją jest Zapobieganie bezrobociu i wspieranie rozwoju społeczno - gospodarczego regionu poprzez projektowanie i wdrażanie programów edukacyjnych i doradczych. Jednym z głównych obszarów naszej działalności jest wsparcie przedsiębiorczości i przedsiębiorców, między innymi poprzez Fundusz Pożyczkowy. Obecnie ważnym przedsięwzięciem jest również platforma startowa dla nowych pomysłów - Unicorn Hub, w której inkubujemy innowacyjne pomysły. Zapraszamy pomysłodawców do aplikowania. Dotychczas wyinkubowaliśmy 73 innowacyjne przedsięwzięcia. Cześć z firm już otrzymała 1 mln zł grantu z PARP na wprowadzenie innowacyjnego pomysłu na rynek i już go realizuje. A są to przedsięwzięcia takie jak sztuczne implanty kręgosłupa, nowe metody projektowania leków, inteligentne chatboty, nowe zastosowania technik VR, itp. projekty wysoce innowacyjne.

ML: Czy pożyczki to jedyna forma wsparcia biznesów?

EI: Nasza działalność to nie tylko pożyczki, ale również dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach projektów finansowanych ze środków unijnych. W województwie lubelskim powstało z nich ponad 500 podmiotów gospodarczych. Dotacji udzieliliśmy na ponad 20 milionów złotych. Oprócz tego oferujemy szkolenia i doradztwo, podnosząc kompetencje oraz kwalifikacje.

ML: Wiemy, że inwestujecie również w młodzież. Za kilka lat, być może,wielu młodych ludzi otworzy własne biznesy. Jak obecnie wygląda ta „inwestycja”?

EI: Oferujemy narzędzia edukacyjne dla szkół, które nauczyciele chętnie wykorzystują przygotowując młodzież do wejścia na rynek pracy. Posiadamy gry symulacyjne, tworzymy zestandaryzowane testy do diagnozy i oceny kompetencji. Posiadamy narzędzia do diagnozy predyspozycji zawodowych i umiejętności uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, które mają pomóc uczniom dokonać wyboru, jaką drogę zawodową wybrać. Dla szkół oferujemy również grę edukacyjną „Przedsiębiorstwo symulacyjne” do wykorzystania w trakcie zajęć z uczniami w ramach przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości.

ML: Dziękujemy za rozmowę.

EI: Bardzo dziękuję.

Project Coordinator Ewelina Iwanek