Po co firmie misja i wizja?

Często słyszymy o misji i wizji, ale rzadko potrafimy wskazać różnice pomiędzy tymi dwoma pojęciami. Wielu osobom wydaje, że misję i wizję powinny posiadać wyłącznie korporacje, jednak jest to błędne myślenie i krzywdzące dla mniejszych firm. Dlaczego każde przedsiębiorstwo pochwalić się misją i wizją?

 
Misja i wizja - co je od siebie różni? 
Najprościej wyłonić definicję tych dwóch pojęć poprzez wskazanie różnic. Misja jest pojęciem bardziej namacalnym, ponieważ ma silny związek z wartościami i celami firmy. Jest to informacja fundamentalna, która tłumaczy istotę funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. Misja jest zwięzłym, ale mocno merytorycznym komunikatem objaśniającym motywy istnienia firmy na rynku, dzięki czemu można wskazać, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Dzięki temu potencjalny klient wyłania wartości i stwierdza, czy są one spójne z jego systemem. Wizja w przeciwieństwie do misji wyraża dążenia firmy, czyli stan przyszły i pożądany, ale jednak stojący pod znakiem zapytania, który możemy rozumieć, jako ambicję. Misja jest zwięzła, dlatego powinna być sformułowana w formie hasła w taki sposób, żeby była, jak najbardziej przystępna dla odbiorcy. Najprościej ujmując misja, jest zbiorem najważniejszych informacji o firmie i odnosi się do teraźniejszości, natomiast wizja dotyczy pożądanego obrazu firmy w przyszłości.

 
Czy każda firma powinna mieć misję i wizję? 
Odpowiedź na to pytanie wypływa z logiki wspartej teorią organizacji, ponieważ każda firma niezależnie od swojej wielkości, posiada strategię. Problem tkwi raczej w stopniu jej sformułowania i świadomości funkcjonowania. Pomimo tego każde przedsiębiorstwo wchodzące na rynek, ma swoje cele i przyczyny istnienia, a także dysponuje konkretnymi zasobami. Należy zwrócić uwagę na to, że misja i wizja posiadają wiele korzyści. Jedną z nich jest zwiększenie wiarygodności firmy, co przekłada się na zaufanie klientów i wiąże się z poprawą wizerunku. Cele sformułowane w misji motywują i wskazują na sens pracy, co sprawia, że pracownicy czują się potrzebni. Misja to również swoisty rodzaj drogowskazu dla właściciela, ponieważ przypomnienie o motywach i celowości istnienia firmy działa motywująco szczególnie w trudnych chwilach dla przedsiębiorstwa. Wizja jest wyjściem o krok w przyszłość, który jest komunikatem dla otoczenia i pewnego rodzaju obietnicą złożoną klientom.   

Jak sformułować misję i wizję? 
Odpowiadając na to pytanie, należy zwrócić uwagę nie tylko na sam sposób realizacji, ale również kolejność formułowania tych pojęć. Najlepiej rozpocząć od misji, ponieważ zawarte w niej cele będą punktem wyjścia do sformułowania wizji. Czego unikać podczas układania misji? Podstawowym błędem jest nadużywanie przymiotników i kolokwialnie mówiąc pustosłowie. Dlatego musimy nie należy zamieszczać takich słów jak: najlepszy, najzabawniejszy, najkorzystniejszy, a raczej zastanowić się nad odpowiedzią na pytanie, dlaczego nasz produkt i usługa takie są. Ważne jest to, aby wejść w „buty klienta", co pozwoli spojrzeć na firmę w obiektywny sposób. W misji chodzi o realizację wyznawanych wartości. Natomiast wszystko musi być ze sobą spójne, dlatego warto sporządzić kilka wersji i wybrać najlepszą. Misja ma być krótką prezentacją omawiającą różne aspekty funkcjonowania firmy. Ostatnim etapem jest sformułowanie wizji, która ma być swoistą esencją misji i pięknym hasłem, które działa mobilizująco zarówno na klientów, jak i konkurencję. Wizja jest dążeniem i ma wyrażać nasze plany związane z przyszłością działalności.