Czym jest inwestowanie hybrydowe? Nowy trend w niepewnych czasach

Rynek finansowy od dekad nie był aż tak niepewny, jak obecnie. Trwająca od ponad dwóch lat pandemia, trudna i pogarszająca się sytuacja geopolityczna, rosnące ceny, szalejąca inflacja, wojna u bram u Europy — to wszystko powoduje znacząca niepewność, jeśli chodzi zarówno o obecną sytuację ekonomiczną, jak również perspektywę inwestycyjną. Czym jest inwestowanie hybrydowe? To nowy trend w niepewnych czasach.

Czym jest inwestowanie hybrydowe?

Potencjalni inwestorzy zastanawiają się, czy i jak ulokować swoje pieniądze tak, aby odnotować zadowalający zysk. Panuje wszechobecna niepewność co do formy inwestycji, ponieważ tradycyjne sposoby nie zawsze będą najlepszą opcją, która przyniosłaby spodziewane efekty. Wielu inwestorów myśli również o tym, czy to w ogóle dobry moment na jakiekolwiek inwestycje, szukając rozwiązań, które przynajmniej nie narażą ich na bolesne straty. Nierzadko trudno wybrać pomiędzy chęcią szybkiego, agresywnego i wysokiego zysku, a bezpiecznym, ale powolnym tempem wzbogacania się. Warto rozważyć więc bardziej kompromisowe formy inwestowania, w tym inwestowanie hybrydowe, które być może nie przyniesie krociowych zysków, ale będzie zapewniać stabilny, choć niekoniecznie wysoki zysk.

Istnieje wiele sposobów na wymierne inwestowanie, ale nie ma jednego, najlepszego sposobu, który byłby w pełni pozbawiony ryzyka, a przy tym zapewniał wysoki poziom zysku. Z reguły, jeśli coś przynosi wysoki zysk obarczone jest wysokim ryzykiem, natomiast niskie ryzyko zazwyczaj wiąże się z równie niskim zyskiem. Inwestowanie hybrydowe to nic innego jak połączenie dwóch różnych form inwestowania.

Można zainwestować w fundusze hybrydowe, inaczej mieszane, które łączą w sobie instrumenty finansowe charakteryzujące się wysokim, jak i niskim ryzykiem. Wtedy inwestycja obejmuje na przykład akcje spółek giełdowych o wysokim ryzyku inwestycyjnym oraz fundusze dłużnych papierów wartościowych, które wręcz przeciwnie, odznaczają się niskim ryzykiem tego typu. W celu zróżnicowania portfela inwestycyjnego, dochodzi do połączenia inwestycji o wysokim ryzyku z tymi o niskim ryzyku, tak aby skompensować ewentualne straty.

Czy inwestycje hybrydowe to dobry sposób na inwestycje w dzisiejszych czasach?

Sytuacja na świecie jest dynamiczna, zmienia się z dnia na dzień, żeby nie powiedzieć, że z godziny na godzinę. Wymaga ona ciągłego monitorowania. Wielu inwestorów boi się obecnie inwestować środki w instrumenty o wysokim stopniu ryzyka, co oczywiście jest zrozumiałe. W tym przypadku warto więc zwrócić uwagę na inwestycje hybrydowe, które wiążą się z umiarkowanym ryzykiem i które w zależności od sytuacji, może być w każdej chwili zniwelowane.

W sprzyjających warunkach inwestycyjnych, inwestycje hybrydowe mogą przynieść umiarkowane zyski, natomiast w pogarszającej się sytuacji gwarantują stabilny, choć niski zysk, co niewątpliwie może być zbawienne dla inwestora. Inwestycje mieszane pozwalają zarobić więcej niż na przykład inwestycje w dłużne papiery wartościowe, ale należy pamiętać, że zysk na pewno będzie mniejszy niż miałoby to miejsce w przypadku inwestycji w akcje. Można więc śmiało stwierdzić, że tworzą kompromisowe rozwiązanie na wypadek każdej, nawet nieco trudniejszej sytuacji na rynku finansowym, co jest idealnym rozwiązaniem dla umiarkowanie ostrożnych inwestorów. Nie oznacza to oczywiście, że inwestowanie hybrydowe jest w pełni bezpieczne i pozbawione ryzyka, ale jest to sposób na inwestowanie, który z pewnością pozwoli na bezpieczniejsze ulokowanie środków finansowych w tych niepewnych czasach.