ZBUDUJ SWÓJ AUTORYTET W PRACY KIEROWNIKA!

Jeśli Twoi ludzie przestali do Ciebie przychodzić, to jest źle.

Bo albo się Ciebie boją, albo uważają, że jest to strata czasu.
Colin Powell

 

Tak jak drużyna sportowa nie osiągnie dużych sukcesów bez opieki trenera, którego wszyscy słuchają, tak samo żaden zespół pracowników nie będzie miał dobrych wyników bez szefa, który wszystkim zarządza i który ma posłuch. A w dobie dzisiejszej globalizacji i dynamicznego rozwoju nowych technologii dystans między kierownictwem a pracownikami uległ skróceniu. Skoro szef/kierownik jest naszym znajomym na facebooku, to przecież można traktować go na równi z kolegami z pracy. Jak wyrobić sobie autorytet kierownika?

CZYM JEST AUTORYTET?

Może najpierw przybliżmy definicję autorytetu. Według Adama Szałkowskiegoautorytetem jest możliwość posiadania i sprawowania władzy, a w konsekwencji dysponowania wartościami moralnymi, wiedzą i stanowiskami. Z formalnego punktu widzenia autorytet jest ściśle związany ze strukturą organizacyjną, która wyraźnie oznacza legalność podejmowanych działań i biurokratyczne przesłanki siły tegoż autorytetu.

CZAS I ZAUFANIE

To, co jest istotne w budowaniu autorytetu, to czas. Nie zbudujemy go w jeden dzień. Nie łudźmy się, że ludzie będą podchodzić do nas z ogromnym posłuszeństwem już po pierwszym tygodniu pełnienia funkcji kierowniczych. Budowanie autorytetu to proces ciągły, wielowymiarowy oraz wymagający dużego zaangażowania ze strony kierownika i pracowników. Istota działań sprowadza się do tego, iż kierowani oceniają pozytywnie walory umysłu kierownika i wskutek tego są z góry nastawieni na posłuszeństwo, nie z obawy przed represjami, lecz z przekonania o słuszności i trafności otrzymywanych zleceń. Wynika zatem z tego, że najważniejsze w budowaniu autorytetu jest zaufanie.

SPOSOBÓW JEST WIELE

Autorytet zbudować można na wiele sposobów. Wpływ na to mają takie czynniki jak osobowość, indywidualna predyspozycja oraz charakter organizacji. Do najważniejszych metod możemy zaliczyć:

- profesjonalizm

Chodzi tu o wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie zawodowe kierownika. Te trzy elementy wchodzą w skład autorytetu nieformalnego, co jest podstawą do budowania zaufania między pracownikami. Indywidualny rozwój każdej osoby w firmie lub organizacji jest wówczas zależny od sukcesów kierownika, co potwierdza wybór odpowiedniej osoby na to stanowisko.

- umiejętność komunikacji

To kolejny, bardzo ważny element budujący naszą pozycję kierowniczą w zespole. Utrzymywanie kontaktu wśród pracowników ułatwia przepływ informacji i stawia w jasnym świetle wszelkie zadania do wykonania przez zespół. Kierownik powinien znać podstawy procesu komunikacji: kontakt wzrokowy, koncentracja uwagi na rozmówcy, mówienie niskim i spokojnym tonem głosu, rozważne dobieranie słów i aktywne słuchanie. Ważne jest również umiejętne zadawanie pytań pracownikom i udzielanie precyzyjnych odpowiedzi. Opisane warunki komunikacji sprawiają, że w miejscu pracy panują otwarte relacje oparte na wzajemnym zaufaniu, szacunku, akceptacji i relacjach partnerskich.

kierownik 2

- empatia

Kierownik, który chce zdobyć autorytet wśród podwładnych, powinien posiadać umiejętność współodczuwania i rozumienia sytuacji innych pracowników, mając jednocześnie na uwadze realizację celów przedsiębiorstwa. Empatia daje szansę na rozwój zawodowy i utrzymanie balansu między pracą a życiem zawodowym. Empatyczny kierownik będzie cieszył się autorytetem, jeśli będzie rozumiał problemy podwładnych i pomoże je rozwiązać.

- silna osobowość

Gdy chodzi o menadżera wyższego szczebla oraz samego szefa, osobowość jest swego rodzaju odzwierciedleniem strategicznych celów firmy. Cechy osobowości decydują o tym, czy pracownicy będą się z tymi celami identyfikować, zaś cała organizacja odniesie sukces.

Czym jeszcze jest silna osobowość? To między innymi odporność na stres, umiejętność kierowania zespołem, skuteczne metody motywowania do pracy, łatwość komunikowania się z pracownikami, punktualność, profesjonalizm, odwaga, zaangażowanie w powierzone obowiązki.

kierownik 3

- prezencja

W myśl powiedzenia „Jak cię widzą, tak cię piszą”, aby stać się autorytetem w miejscu pracy, należy dbać o ubiór, nosić się schludnie i z elegancją. Najlepiej zgodnie z obowiązującą w firmie kulturą organizacji, tzw. dresscodem. Uniwersalnym rozwiązaniem jest stonowany garnitur – w przypadku panów, i żakiet oraz spódnica przed kolano – w przypadku pań. Kierowniczki mogą pozwolić sobie na klasyczne szpilki, ale z zakrytymi palcami. Pamiętajmy, aby nie razić ekstrawagancją. Wybierajmy raczej klasykę.

Dobrego kierownika można poznać po tym, jakie sukcesy osiąga jego zespół. Jeśli jest ich dużo, to znaczy, że ludzie słuchają swojego szefa. Pilnie wykonują polecenia służbowe i wszyscy zmierzają w tym samym kierunku. Co ciekawe, autorytet nie jest cechą wrodzoną. To umiejętność, której każdy może się nauczyć przy proporcjonalnym udziale charakterystycznych cech osobowości oraz nakładu pracy. Autorytetu, podobnie jak wolności, nie można zdobyć raz na zawsze. Trzeba o niego dbać, aby go utrzymać.