PROWADZISZ MAŁĄ LUB ŚREDNIĄ FIRMĘ POMYŚL O VENTURE CAPITAL

Jeśli jesteś prezesem wyżej wymienionych firm i masz pomysł na innowacyjną inwestycję, ale brakuje Ci funduszy na jej realizację, pomyśl o skorzystaniu z funduszy venture capital. Jest to forma finansowania projektów inwestycyjnych podmiotów z sektora MŚP, posiadających formę spółek kapitałowych, rokujących dobrze na przyszłość. Kapitał w tym przypadku pochodzi od dużych przedsiębiorstw i jest wnoszony do firmy poprzez wykup jej udziałów lub akcji. Na czym dokładniej polega wsparcie VC? Sprawdźmy!

INWESTYCJA FIRMY

Kapitał wysokiego ryzyka, bo tak z języka angielskiego tłumaczymy venture capital to specyficzna forma finansowania rozwoju firmy. Nie bez powodu w nazwie finansowania jest „wysokie ryzyko”. Niepewność wynika głównie z faktu, iż środki powierzone przez większe przedsiębiorstwo nie mają charakteru pożyczki. Można tu mówić bardziej o inwestycji, która w przyszłości ma przynieść obu stronom określone korzyści. Oczywiście jak każda inwestycja, również fundusze venture capital, jest obarczone ryzykiem i w przypadku porażki – inwestor może stracić zainwestowane pieniądze.

Duże przedsiębiorstwo wykupuje akcje lub udziały mniejszej firmy, która działa na wzrostowym rynku i wykazuje duży potencjał rozwoju. Środki uzyskane w ten sposób podmiot z sektora MŚP przeznacza na przedsięwzięcie, które w przyszłości podniesie wartość akcji spółki. Wówczas inwestor sprzedaje droższe już udziały albo osiąga zysk z akcji. Najczęściej cała inwestycja trwa od 2 do 5 lat.

venture 2

DLA KOGO?

Venture capital przeznaczony jest dla podmiotów biznesowych o ugruntowanym modelu biznesowym oraz o znaczącym potencjale rozwoju. Najczęściej wybieranym kierunkiem rozwoju są branże technologiczne, biotechnologiczne i informatyczne. Ważne jest, by właściciele firmy inwestującej widzieli w biorcy kapitału duży potencjał rozwoju.

Co ważne, inwestorzy venture capital szukają firm, które mają dobrą kadrę kierowniczą, wykazują przewagę nad konkurencją pod kątem oferty produktów, usług lub stosowanej technologii. Zaletą jest również działanie na wzrostowym rynku oraz posiadanie znacznego w nim udziału.

Istotnym elementem jest oryginalny pomysł na inwestycję, która ma zostać sfinansowana kapitałem uzyskanym w ramach VC. Duże przedsiębiorstwo musi czuć, że pomysł ten ma szansę powodzenia oraz duży potencjał.

3venture 3

ZALETY I WADY

Bez wątpienia wśród korzyści płynących ze wsparcia w ramach funduszy venture capital na pierwszy plan wysuwa się finansowy aspekt inwestycji. Innowacyjne startupy uzyskują w ten sposób kapitał, który jest dla nich niedostępny z innych źródeł, a który pomaga w rozwoju firmy. To wszystko bez konieczności ustanowienia jakichkolwiek zabezpieczeń, co nierzadko stanowi duży problem dla firm o ograniczonych zasobach materialnych.

Fundusze venture capital to również wsparcie niefinansowe dla firm z obszaru MŚP. Inwestorzy to podmioty o ugruntowanej pozycji rynkowej, dysponujący szeroką bazą danych, kontaktami, infrastrukturą i całą wiedząknow-how. Inwestorzy dysponują sprawdzonymi kanałami logistycznymi oraz wsparciem ze strony specjalistów. Ryzyko, jakie bierze na siebie inwestor sprawia, że zależy mu na powodzeniu przedsięwzięcia. Można więc liczyć na szerokie wsparcie, które przekłada się bezpośrednio na uzyskiwane przez niego, jako udziałowca, korzyści.

Wadą jest niewątpliwie to, że wykup części udziałów przez inwestora jest równoznaczny z częściową utratą kontroli nad spółką. Wiąże się to z koniecznością dzielenia się zyskami, podziałem władzy oraz liczeniem się ze zdaniem partnera.

Ponadto ta forma finansowania oznacza najczęściej dość długi okres pozyskiwania inwestora. Od momentu kontaktu z venture capital do jego wejścia do spółki mija zazwyczaj ok. 6-12 miesięcy. Okres ten jest więc zdecydowanie dłuższy niż w przypadku pozyskiwania kapitału za pomocą kredytu bankowego.

4venture 4

JEŚLI TWOJA FIRMA SIĘ ROZWIJA, ZAINTERESUJ SIĘ VENTURE CAPITAL

Fundusze VC są formą finansowania przeznaczoną dla niektórych małych i średnich przedsiębiorstw. Nie mają szans skorzystania z niej firmy, które dopiero zaczynają swoją działalność i funkcjonują na rynku, który nie charakteryzuje się dużym potencjałem wzrostu.

Pomimo wad i zagrożeń, wymienionych wyżej, istnieje wiele firm, które są dowodem na to, że wsparcie „większego” może dać „mniejszemu” potężnego „kopa” i zrobić z niego giganta na rynku. Co ciekawe, do firm, które skorzystały z tej formy finansowania możemy zaliczyć Facebook, Amazon.com, Google. Bez wsparcia funduszami venture capital założycielom tych globalnych marek ciężko byłoby przekształcić swoje nowatorskie pomysły w biznes.