Jak wojna na Ukrainie może wpłynąć na inwestorów?

Rosja wypowiedziała oficjalną wojnę Ukrainie. Dla wielu z nas jest to sytuacja, kiedy możemy wykazać się dobrą wolą i pomóc potrzebującym, jednakże powinniśmy też rozważyć, w jaki sposób sytuacja wpłynie na rynki kapitałowe, na działania podejmowane przez inwestorów. 

W jaki sposób rozwinie się sytuacja na Ukrainie? 

Pod uwagę powinniśmy brać trzy możliwe scenariusze, które będą się wiązały z nieco innymi rozstrzygnięciami: 

- konflikt ograniczy się jedynie do Ukrainy, co doprowadzi do prędkiego finału;

- nastanie zimna wojna w Europie, tak jak miało to miejsce w czasach radzieckich;

- dojdzie do zbrojnego starcia, w którym udział wezmą wojska Paktu Północnoatlantyckiego, dojdzie do wieloletnich walk;

W przypadku zbrojnego starcia dojdzie do zwiększenia wydatków na zbrojenia, wzrośnie dług, a następnie wraz za tym presja inflacyjna, kiedy to pieniądz papierowy straci na znaczeniu. Region, w którym znajduje się Polska, powiązany jest w znacznym stopniu z Rosją, więc kraj jest w szczególny sposób narażony.

Priorytetem musi być zabezpieczenie oszczędności, należy zapomnieć przynajmniej na jakiś czas o pomnażaniu kapitału. Teraz ważne jest to, w jaki sposób konflikt wpłynie na gospodarkę, jeśli dojdzie do recesji, to wtedy spadki będą widoczne nawet po roku, jeśli nie dojdzie do recesji, wtedy to rynki kapitałowe będą w stanie skutecznie się podnieść. 

2wojna 2

Co powinniśmy wiedzieć o rynku akcji? 

Rynek akcji jest takim specyficznym miejscem, gdzie akcje międzynarodowe, które w warunkach pokoju uznawane są za ryzykowne, w czasie wojny okazują się interesującą, wartą szerszego zgłębienia klasą aktywów. Wojny mogą przynieść zwyżki na giełdach, pod warunkiem jednak, że kryzys zbrojny był dość odległy od siedzib największych giełd. Zwróć uwagę jednak, że moment konfliktu zbrojnego nie zawsze będzie chwilą upragnionego dołku Historia nie zawsze się powtarza, konflikty są różne i mogą przynieść różnorodny efekt, więc najgorsze co można zrobić to przyjąć pewniki, których tak naprawdę nie ma. Ceny akcji nie muszą spaść, głównie dlatego, że w momencie, kiedy dochodzi do wojny, wtedy to kapitał poszukuje drogi ucieczki, by nie wpaść w inflację. Podczas wojen warto inwestować w akcje, gdyż te zazwyczaj poprawnie radzą sobie z zachowaniem wartości kapitału, z pewnością czynią to lepiej aniżeli alternatywne względem nich rozwiązania. 

Co należy wiedzieć na temat obligacji oraz nieruchomości? 

Ekonomiści, którzy tworzyli szereg zestawień podkreślają, że obligacje wykazują się w trakcie działań wojennych zwykle większą zmiennością, zarabiają w tym trudnym momencie gorzej. Nieruchomości na tle zestawień wykazują wahania natomiast zwykle również, podobnie jak ma to miejsce w przypadku akcji, potrafią zachować wartość kapitału. 

3wojna 3

Co z rynkiem surowców oraz ze złotem? 

Ekonomiści podkreślają, że rynek surowców Unii Europejskiej opiera się na rosyjskim gazie oraz węglu. Można założyć, że do końca kryzysu ceny te będą wyższe, gdyż W. Putin potrzebuje środków na prowadzenie działań wojennych. Najbardziej uzależnione od surowców rosyjskich były: Węgry, Słowacja, Łotwa oraz Czechy, Polska w tylko nieco mniejszym stopniu.

Złoto w okresie konfliktów zbrojnych jako klasa aktywów zwykle sprawdza się dobrze, jednak ekonomiści nie mają przekonania, że będzie to dobra inwestycja długofalowa. Warto trzymać przy sobie pewną kwotę gotówki w walucie, choć wypłacanie wszystkich środków z kont bankowych będzie niewskazane. Pamiętać należy również, że obligacje Skarbu Państwa stanowią najbezpieczniejszy instrument na polskim rynku finansowym.