W co inwestować, gdy rośnie inflacją?

Aktualna sytuacja doprowadziła do zachwiania światowej gospodarki. Ceny rosną, a kolejne kraje borykają się ze wzrastającą inflacją. W Polsce poziom inflacji w styczniu przekroczył próg 9% (co określane jest jako miłe zaskoczenie, gdyż spodziewano się dwucyfrowego stopnia procentowego inflacji). W następstwie zachodzących zmian, przy niekorzystnych warunkach lokat oferowanych przez banki, wiele osób zastanawia się nad możliwościami bezpiecznego ulokowaniem swojego kapitału. Poniżej przedstawiamy kilka godnych rozważenia rozwiązań.

W co warto zainwestować pieniądze w czasie inflacji?

Nikt już nie ma wątpliwości, że przy dzisiejszych stopach oprocentowania lokat oferowanych przez banki, gdy oprocentowanie jest niemalże zerowe i nie ma realnych perspektyw na zmianę, trzymanie oszczędności w bankach przestaje być opłacalne i bezpieczne. W Polsce dysponujemy szeregiem narzędzi finansowych zabezpieczających majątek konsumentów. W obecnej sytuacji niektóre z dostępnych rozwiązań warte są rozważenia. 

Obligacje

Obligacje indeksowane inflacją to narzędzie finansowe emitowane przez Ministerstwo Finansów. Stałe oprocentowanie obowiązuje tu w pierwszym okresie odsetkowym, natomiast w dalszych latach (od drugiego roku) oprocentowanie zmienia się w zależności od poziomu inflacji. Obecnie w Polsce dostępnych jest kilka wariantów obligacji skarbowych.

Obligacje indeksowane stopą procentową WIBOR są częściej dostępne w ramach inwestycji krótkoterminowych oraz w obrocie giełdowym. Warto jednak pamiętać, że obligacje zmienno-kuponowe nie są stabilnym zabezpieczeniem przed skutkami inflacji. Wartość posiadanych kuponów może być niższa od wartości faktyczne inflacji.

inwestowanie 2

Akcje

To narzędzie finansowe obciążone dużym ryzykiem zmienności portfela. Wzrost cen notowany w gospodarce wywołuje wzrost obrotów firm, a co za tym idzie wzrost ich wartości i majątku. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie sektory gospodarki będą korzystnie reagowały na wzrost poziomu gospodarczego. Samodzielne wybieranie spółek pod kątem inwestycyjnym może być obciążone dużym ryzykiem. Dlatego też, jeśli nie posiadamy wystarczającej wiedzy doświadczenia w inwestowaniu w akcje warto posiłkować się wsparciem i opiniami ekspertów. Mniej ryzykownym rozwiązaniem będzie też inwestowanie w akcje za pomocą funduszy inwestycyjnych.

Kruszce

Nie sposób zaprzeczyć, że złoto wciąż jest najbardziej popularnym wśród kruszców. Inwestowanie w złoto to niewątpliwie inwestycja wolna od ryzyka, mogąca przynieść satysfakcjonująca stopę zwrotu. Problematyczne jest jednak przechowywanie kruszców w formie fizycznej, odpowiednie zabezpieczenie majątku ulokowanego w tej formie, dla niektórych może stanowić spore wyzwanie. 

Rozważając ulokowanie majątku w kruszcach warto wziąć pod uwagę srebro. Ze względu na jego właściwości i ciągły rozwój przemysłu fotowoltaicznego cena tego kruszcu, od 2020 roku nieprzerwanie wzrasta. Analitycy twierdzą, że wzrost cen srebra będzie się nadal utrzymywał.

3inwestowanie 3

Nieruchomości

Mimo szybszego wzrostu cen nieruchomości w stosunku do ceny najmu obiektów inwestycja w nieruchomości nadal wydaje się opłacalna, a korzyści czerpane z wynajmu mieszkań jawią się jako atrakcyjna stopa zwrotu inwestycji (rentowność netto wynajmu mieszkań nadal oscyluje bowiem w okolicy 3%). Warto jednak pamiętać, że w przypadku zakupu nieruchomości finansowanych kredytem rentowność ta jest zdecydowanie niższa, mimo wszystko jednak nadal opłacalna. Inwestując w zakup mieszkania nie sposób pominąć aspektu wzrostu wartości mieszkania jako takiego.

Zastawiając się nad inwestycjami, które pomogą zabezpieczyć się przed skutkami szalejącej inflacji, warto rozważyć też inwestycję w start-upy, zakup dóbr luksusowych, czy urządzenia do wytwarzania i magazynowania energii. Należy jednak pamiętać, aby przed wyborem optymalnego dla siebie narzędzia realnie ocenić jakie ryzyko jakie możemy i jesteśmy w stanie ponieść.