Zmiany na rynku pracy w Lublinie? Głównie to wina pandemii

Lublin jest najważniejszym miastem całego regionu. Właśnie z tego powodu, na całej Lubelszczyźnie, to w tym mieście najbardziej rozwijają się najnowsze technologie, których rozwój przyśpieszyła w dużym stopniu pandemia koronawirusa. Firmy zostały zmuszone do wprowadzenia rozwiązań, o których nikt by nie pomyślał przed epoką epidemii. 

Rewolucja nowoczesnych technologii 

W całej historii ludzkości mieliśmy do czynienia z czterema ważnymi rewolucjami technologicznymi. Po rewolucji parowej, elektryczności oraz komputeryzacji, obecnie wszyscy mamy do czynienia z rewolucją związaną ze sztuczną inteligencją. W obecnych czasach rozwija się bardzo wiele technologii, których nie przewidzieliby nawet niektórzy wybitni twórcy science-fiction. W naszych domach coraz częściej doświadczamy skutków tego rozwoju i przełomu. Tak zwany Internet of things (internet rzeczy), powoduje, że urządzenia, które używamy w domu stają się coraz „mądrzejsze”, a sztuczna inteligencja cały czas się rozwija i może nas nieustannie zaskakiwać. 

Jednak rozwój sztucznej inteligencji oprócz zacisza domowego, podczas pandemii covid objął również środowisko, w którym pracujemy. W ostatnich latach także na lubelskim rynku pracy pojawiło się pojęcie — nowoczesne usługi biznesowe. Ten tajemniczy termin oznacza po prostu outsourcing. Polega on na tym, że niektóre firmy przekazują innym przedsiębiorcom wykonanie niektórych działań. Ma to wiele zalet, najważniejszą z nich jest to, że przez innowacyjne podejście, firmy mogą skupić się na tym, w czym są najlepsze, a resztę zadań powierzyć ekspertom z innych dziedzin. Czasy, w których przedsiębiorstwa wykonywały bardzo wiele czynności, nie znając się na większości z nich odeszły już bezpowrotnie. Coraz bardziej postępująca specjalizacja spowodowała weryfikację podmiotów, które naprawdę nadają się do działania w swojej branży.

covid praca 2

Nowoczesne usługi w biznesie skupiają się obecnie głównie na tak zwanym BPO. Jest to najprościej mówiąc zlecanie wykonania pewnych procesów biznesowych do wykonania przez podmioty zewnętrzne. Oprócz tego mamy również do czynienia z ITO — czyli zlecaniem firmom zewnętrznym przeprowadzenia pewnych procesów informacyjnych — ostatnim elementem, który domyka całość jest SSC — jest to jednostka, która wykonuje pewne usługi na rzecz przedsiębiorstwa, które posiada wiele zróżnicowanych oddziałów. 

Rozwój pomimo pandemii

Gwałtowny rozwój outsourcingu spowodował, że cały sektor związany z usługami biznesowymi pomimo pandemii rozwija się w niesamowitym tempie. W tym sektorze gospodarki w całym 2020 roku zatrudnienie uzyskało ponad 350 tysięcy ludzi, część z tych osób zdobyła pracę właśnie w Lublinie, który jako stolica województwa stał się centrum rozwoju branży nowoczesnych technologii nie tylko na całej Lubelszczyźnie, ale i w całej Polsce wschodniej, która w ostatnich latach bardzo się rozwinęła.

W samym Lublinie co roku wzrasta zatrudnienie w tym sektorze gospodarki o 10 proc. Jest to imponujący wskaźnik, którym nie zachwiała nawet pandemia koronawirusa, która spowodowała regres innych dziedzin gospodarki. Stolica województwa stała się jednym z najważniejszych miast dla rozwoju wymienionych wyżej BPO oraz SSC w całej Polsce. 

covid praca 3

Jako dobry przykład lubelskiego przedsiębiorstwa z branży nowoczesnych technologii, które nieustannie się rozwija, można podać firmę Britenet. Zajmuje się ona od ponad 15 lat tworzeniem oraz rozwojem różnego rodzaju oprogramowania. Firma ta zdobyła zaufanie podmiotów na całym świecie. Takich firm w Lublinie, jest jednak więcej i z roku na rok na rynku pojawiają się nowe podmioty, które zdobywają sukcesy za granicą.