Założenia Polskie Ładu prowadzisz firmę? Bądź gotowy

Obecna ciężka sytuacja gospodarcza w kraju, jak i na świecie, związana z pandemią COVID-19 nie sprzyja przedsiębiorcą. Wiele firm upadło, wiele firm znalazło się w ciężkiej sytuacji finansowej. Dodatkowo, w naszym kraju podjęto kroki zmierzające do zaostrzenia polityki fiskalnej względem przedsiębiorców.

9% (podatek) składka zdrowotna

Obecnie składka zdrowotna dla przedsiębiorców jest wyliczana na podstawie 75% średniego wynagrodzenia w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, a 7,5% można odliczyć od podatku dochodowego. Po zapowiadanych zmianach składka będzie wynosić 9% od dochodu (czyli przychodu pomniejszonego o koszty prowadzenia działalności) i co najważniejsze, nie będzie już jej można odliczyć od podatku dochodowego.

Dla przykładu, przy przychodach na poziomie ok. 10 tyś. zł, dochodach na poziomie ok. 7 tyś. zł (w skali miesiąca) i rozliczaniu się podatkiem liniowym 19%, stracimy na takim rozwiązaniu ok. 6-7 tyś. rocznie. Co gorsza, podatek (składka zdrowotna) ma być obliczany od kwoty dochodu równorzędnie z podatkiem dochodowym, a to powoduje podwójne opodatkowanie 9% dochodu.

polski lad 2

W całościowy ujęciu, dla osób rozliczających się podatkiem liniowym, oznacza to wzrost realnego obciążenia podatkowego z 19% do 28%.

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku dochodowego

Teoretycznie jest to dobra wiadomość, niestety nie jest tak dobrze, gdy przyjrzymy się temu rozwiązaniu bliżej.

Przede wszystkim zauważmy, kogo dotyczy (spośród przedsiębiorców) zwiększenie kwoty wolnej od podatku? Tylko podatników rozliczających się na zasadach ogólnych (czyli wg skali podatkowej 17% oraz 32%). Dla nich oznaczałoby to zmniejszenie obciążenia fiskalnego oraz podniesienie opłacalności tego rozwiązania w skali rocznej, gdyż za tą zmianą ma iść również przesunięcie drugiego progu podatkowego. Niestety, całość „pozytywnych” aspektów tej zmiany niweluje wspomniana w poprzednim akapicie składka zdrowotna rozliczana wg nowych zasad.

polski lad 1

Rozważając wspomnianą zmianę w szerszym kontekście, dla przedsiębiorcy prowadzącego JDG (jednoosobową działalność gospodarczą), rozliczającego się na zasadach ogólnych samodzielnie, osiągnięcie dochodu na poziomie już ok 6 tyś. zł miesięcznie będzie oznaczać stratę w stosunku do sytuacji obecnej.

Zwiększenie polityki socjalnej

Nie jest to zmiana, która dotyczy wprost przedsiębiorców, ale są oni nią najbardziej dotknięci, niestety w negatywnym tego słowa znaczeniu. Wszystko kosztuje, każdy urzędnik, każdy wydany „Państwowy” pieniądz kosztuje, najłatwiej, i niestety o tym rządzący wiedzą, uzyskać te fundusze od przedsiębiorców, a w szczególności osób prowadzących JDG.

Jak przygotować firmę na zmiany podatkowe?

Przede wszystkim nie panikujmy, brak na razie jest ustaw, rozporządzeń. Nie ma niczego sporządzonego w formie aktu wykonawczego. Obecnie są to tylko szumne zapowiedzi, duże słowa (niestety), ale do momentu, kiedy nie zobaczymy ustaw, nie skonsultujemy tego z księgowymi lub doradcami podatkowymi, nie jest nic przesądzone.

Gdyby jednak zapowiadane zmiany weszły w proponowanej formie, nie mamy wiele możliwości. Możemy:

- Przenieść działalność poza granicę kraju, niestety obecnie oznacza to przeniesienie również poza granice UE, czym wchodzimy w szarą / czarną strefę rynku. Model ten ma sens, jeżeli w UE (czyli również Polsce) nie wykażemy przychodu. Niestety w tym momencie stajemy się przestępcami fiskalnymi. Dodatkowo niewiele firm w Europie będzie chciało współpracować z firmą np. z Panamy (poza nielicznymi branżami jak branża morska).

- Inwestowanie, rozwój, koszty. Wszystko, co wydamy na rozwój firmy będzie pomniejszało obciążenia fiskalne . Niestety jest to dość złudne i trzeba na to uważać, gdyż koniec końców pozbywamy się tych pieniędzy.

- Najlepsze co możemy teraz zrobić to zachować spokój i liczyć na to, co zwykle — dziurawe i niejednoznaczne przepisy, które pozwolą trochę zminimalizować negatywne skutki zmian.