Jak zaplanować inwestycję? Poradnik inwestora

Każdy, kto posiada wolne środki finansowe, powinien pomyśleć o ich odpowiednim ulokowaniu. Doświadczeni inwestorzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest właściwe przygotowanie do dokonania konkretnej inwestycji. Jest to tym istotne, im większy mamy na rynku wybór produktów inwestycyjnych, przynoszących różne stopy zwrotu oraz określanych różnym poziomem ryzyka. W jaki sposób odpowiednio zaplanować inwestycję?

Określenie wysokości kapitału początkowego

Już na samym początku musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką część naszych oszczędności możemy przeznaczyć na cele inwestycyjne? Niektóre produkty dostępne są jedynie dla inwestorów z wysokim kapitałem początkowym, w inne zaś mogą zainwestować także ci, którzy posiadają jedynie kilkaset złotych oszczędności.

Określając kapitał inwestycyjny, należy mieć świadomość, że istnieje możliwość jego całkowitej utraty. Każda inwestycja obarczona jest ryzykiem, dlatego może ona przynosić nie tylko korzyści, ale również straty. Dlatego też warto pozostawić część wolnych środków finansowych, które będą tak zwaną poduszką bezpieczeństwa na wypadek, gdyby inwestycja okazała się nietrafiona. 

Określenie poziomu akceptowalnego ryzyka

Jak zostało wspomniane powyżej, każda inwestycja obarczona jest ryzykiem. Oczywistym jest, że inwestując w akcje na zagranicznej giełdzie ryzykujemy znacznie więcej, niż zakładając lokatę bankową. Dlatego też konieczne jest określenie poziomu akceptowalnego ryzyka, które wiąże się również z określeniem tego, jakim jest się typem inwestora. Ci bardziej konserwatywni, którym zależy przede wszystkim na ochronie kapitału, powinni inwestować w produkty przynoszące niższe stopy zwrotu, jednak stosunkowo bezpieczne.

Inwestorzy akceptujący duże ryzyko mogą zaś pokusić się o ulokowanie pieniędzy w produktach przynoszących wyższe zyski, lecz obarczonych także większym ryzykiem inwestycyjnym.

planowanie inwestycji 2

Budowanie portfela inwestycyjnego

Doświadczeni inwestorzy wiedzą, że bardzo ważnym elementem jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. Z jednej strony dywersyfikacja pozwala zwiększyć zyski, z drugiej zaś zmniejszyć podejmowane ryzyko inwestycyjne. Nasz portfel inwestycyjny może składać się z akcji, obligacji, a także innych produktów, takich jak na przykład opcje, czy różnorodne surowce (srebro, złoto itp.). Budowanie portfela inwestycyjnego to bardzo złożony i czasochłonny proces. Należy przy tym wziąć pod uwagę również wymienione wyżej czynniki, czyli wysokość kapitału początkowego oraz poziom akceptowalnego ryzyka inwestycyjnego. Co ważne, ustalenie proporcji, jaką w naszym portfelu będą zajmować poszczególne aktywa, nie jest działaniem jednorazowym.

Inwestorzy muszą na bieżąco kontrolować, jak wygląda ich portfel inwestycyjny, a w razie potrzeby podejmować odpowiednie kroki w celu jego zmodyfikowania. Budując portfel inwestycyjny, musimy również wybrać odpowiednie fundusze oraz rozważyć moment ich kupna. Zakupu możemy dokonać jednorazowo lub rozłożyć go w czasie.

planowanie inwestycji 3

Monitorowanie wyników

Niektórzy inwestorzy wyznają zasadę „kup i trzymaj”, zgodnie z którą nie zajmują się oni monitorowaniem wyników dokonanych inwestycji. Inną, popularniejszą wśród doświadczonych inwestorów strategią jest aktywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Odpowiednie zarządzanie pozwala uchronić się przed konsekwencjami zmian, jakie mogą w krótkim czasie zachodzić na rynku. Co więcej, dzięki niemu możemy ponownie inwestować pieniądze, które zarobiliśmy, na przykład poprzez dalszą dywersyfikację portfela.