Jak sprawdzić potencjał lokalizacji nieruchomości komercyjnej?

Inwestowanie w nieruchomości komercyjne jest uznawane za jeden z najlepszych sposobów na dochodowe przedsięwzięcie. To sprawdzona metoda lokowania i pomnażania swojego majątku. Przed podjęciem decyzji o inwestycji w nieruchomości komercyjne, należy zwrócić uwagę na kilka podstawowych czynników, które mogą zagwarantować sukces. Jednym z nich jest lokalizacja nieruchomości, która jest kluczowym elementem każdej inwestycji. 

Czym są nieruchomości komercyjne?

Nieruchomości komercyjne z definicji oznaczają budynki i lokale, które zostały wybudowane dla celów prowadzenia działalności gospodarczej. Wyróżnia się m.in. nieruchomości biurowe, handlowe i usługowe. Grupą docelową nieruchomości komercyjnych są wszelkiego rodzaju przedsiębiorcy. Nieruchomości tego typu mają więc umożliwić prowadzenie i rozwój biznesu, a następnie osiąganie zysków. 

Typy nieruchomości komercyjnych na rynku 

Rynek nieruchomości komercyjnych cieszy się w ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem, głównie poprzez wykazywanie dużego potencjału inwestycyjnego. Efektem tego jest coraz większa liczba osób, które chętnie inwestują w tego typu nieruchomości. Nieustanny rozwój tego segmentu jest napędzany również przez duży popyt, który obserwuje się wśród najemców. Branża rozwija się nawet o kilkanaście procent przez okres roku, a najbardziej jest to dostrzegalne w sektorze handlowym oraz magazynowo-przemysłowym. Charakter nieruchomości komercyjnych można podzielić na kilka najważniejszych segmentów. Są to:

- rynek lokali handlowych,

- rynek parków handlowych, 

- rynek działek.

lokalizacja 3

Lokalizacja jako czynnik determinujący potencjał inwestycyjny

Jedną z najważniejszych zalet inwestycji w nieruchomości komercyjne jest przewidywalna i powtarzalna stopa zwrotu. Wynika ona z długoterminowych umów najmu. Lokale przeznaczone dla działalności gospodarczej zwykle generują zyski na poziomie 7-9%. Zasadniczy wpływ na zyski, jakie przyniesie inwestycja, ma dochodowość biznesu, a opłacalność podjętych działań inwestycyjnych jest w dużym stopniu zależna od lokalizacji nieruchomości. 

Lokalizacja jest więc kluczowym elementem inwestycji oraz czynnikiem, który wpływa na powodzenie całości projektu. Ważny jest każdy szczegół obejmujący swoim zasięgiem kwestie lokalizacyjne, m.in. strefy parkingowe, rodzaje usług i podobnych lokali w sąsiedztwie. Decydując się na inwestycję, należy wziąć pod uwagę, że powinna przynosić zyski w perspektywie kilku lub nawet kilkunastu lat, dlatego kluczem do sukcesu jest wybór jak najlepszej lokalizacji. Korzystne umiejscowienie nieruchomości ma na celu zapewnienie najemcom opłacalności działań, a klientom łatwy dostęp do oferowanych dóbr lub usług.

lokalizacja 2

Nieruchomości komercyjne – jak ocenić ich potencjał?

Jedną z najbardziej rzetelnych metod oszacowania wartości nieruchomości komercyjnej jest metoda dochodowa. Opiera się na twierdzeniu, że dana nieruchomości jest warta dokładnie tyle, ile przyszłego dochodu zdoła wygenerować. Dokładne wyliczenie wartości nieruchomości jest możliwe, dzięki podzieleniu rocznego dochodu netto użytkowania nieruchomości przez stopę zwrotu. Stopa zwrotu jest czynnikiem, który pozwala na porównawcze zestawienie ze sobą kilku nieruchomości i ocenę ich potencjału inwestycyjnego. 

Podczas oceny potencjału danych nieruchomości komercyjnych, w odniesieniu do lokalizacji najlepiej dokładnie przyjrzeć się nasyceniu rynkowemu w nieruchomości o podobnym typie. W perspektywie kilku lub kilkunastu lat ważne będą popyt i podaż na dane dobra, lub usługi. Zapotrzebowanie na nie wpłynie na rozwój gospodarczy, a także poziom zysków i ewentualnych strat. Bardzo ważna jest więc dokładna analiza wszystkich czynników, które mogą wpłynąć na rozwój lub jego zahamowanie także w przyszłości.