Działalność nierejestrowana. Co musisz wiedzieć, zanim zaczniesz?

Od trzech lat polskie prawo pozwala na dokonywanie wykonywanie usług oraz sprzedaż produktów w ramach działalności nierejestrowanej, czyli bez konieczności zakładania działalności gospodarczej. Możesz rozwijać własną markę i próbować swoich przedsiębiorczych sił przy bardzo niskich kosztach, ponieważ nie masz konieczności uiszczania opłat z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, ani odprowadzania podatku VAT. Oczywiście istnieje kilka warunków, które należy wziąć pod uwagę rozważając prowadzenie działalności nierejestrowanej. Nakładają one pewne ograniczenia, ale mimo to tylko w 2019 na ten rodzaj zarabiania pieniędzy zdecydowało się 20 tysięcy osób. Ilość cyklicznie wzrasta, szczególnie po roku 2020, tak trudnym dla wielu osób pod kątem ekonomicznym.

Na początku sprawdźmy podstawy prawne. Co o działalności gospodarczej mówi ustawa? To musisz wiedzieć zanim zaczniesz.

- Możesz próbować swoich sił w działalności nierejestrowanej, jeśli w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziłeś zarejestrowanej działalności gospodarczej ani spółki cywilnej.

- Usługi, które wykonujesz nie mogą być nieobjęte koniecznością uzyskania licencji, koncesji, pozwoleń.

- Swoje usługi i sprzedaż musisz prowadzić samodzielnie, bez możliwości zatrudnienia pracowników.

- W ciągu każdego z miesięcy nie przekraczasz przychodu na poziomie 50% minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku wynosi 2800 zł brutto, w związku z czym limit miesięcznego przychodu dla działalności nierejestrowanej wynosi 1400 zł.

Dla kogo działalność nierejestrowana?

Nowe rozwiązanie prawne pozwala m.in. na założenie sklepu internetowego i jest to najczęściej realizowany scenariusz, którego popularność wzrosła w 2020 roku, kiedy społeczeństwo przekonało się do robienia zakupów online, a realizowanie transakcji łącznie z dostawami osiąga coraz lepszą jakość. Rękodzielnicy lub handlowcy próbują swoich sił w sprzedaży dzieł, czy też dropshippingu. Kolejnym wyborem są usługi, takie jak dbanie o ogród, opieka nad zwierzętami i ich pielęgnacja, usługi sprzątające, drobne prace remontowe oraz korepetycje. Ze względu na limit przychodu działalność nierejestrowana może zniechęcać, jednak jest to najbezpieczniejszy start dla tych, którzy:

- chcą przetestować pomysł na biznes przy minimalnych kosztach

- chcą zarabiać na swoich dodatkowych kompetencjach lub pasji jednocześnie utrzymując pracę na etacie

- młodych mam i wszystkich, którzy ze względu na potrzebę elastyczności godzin pracy nie decydują się na niepodejmowanie pełnoetatowego zatrudnienia

Najczęściej spotykane pytania dotyczące działalności nierejestrowanej

- Na jakich zasadach można łączyć działalność nierejstrowaną z praca na etacie?

Nie ma dodatkowych przepisów regulujących pracę na etacie i działalność nierejestrowaną. Przychody, które uzyskasz w tych dwóch obszarach nie łączą się. Ubezpieczeniu ZUS podlegasz wyłącznie z tytułu pracy na umowie.

- Jakie są koszty prowadzenia działalności nierejestrowanej?

Będzie to zależało od kosztów, które poniesiesz na swoje usługi i produkty, samo prowadzenie działalności nierejestrowanej nie generuje żadnych kosztów. Ewidencję zarobków możesz prowadzić w arkuszu Excel.

nierejestr 3

- Czy trzeba odprowadzać podatek dochodowy?

Tak. Rozliczasz go raz w roku, w zeznaniu podatkowym PIT w specjalnie przeznaczonej na to rubryce “działalność nierejestrowana” i będzie wynosić 17% lub 32% w zależności od Twoich ogólnych przychodów.

- Co jeśli, w którymś z miesięcy przekroczę limit przychodu (w obecnym roku 1400 zł)?

Przepisy są w tej kwestii bardzo precyzyjne. Nawet, jeśli w jednym miesiącu przekroczysz limit przychodu w działalności nierejestrowanej, jesteś zobligowany do założenia działalności gospodarczej w ciągu 7 dni od momentu uzyskania przychodu.

nierejestr 1

- Jak dokumentować sprzedaż usług i produktów?

Zakładając, że jak w większości przypadków podczas prowadzenia działalności nierejestrowanej, jesteś zwolniony z podatku VAT oraz nie sprzedajesz usług i produktów objętych obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej, powinieneś wystawiać faktury bez VAT. Co zawiera dokument określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur. Faktura bez VAT powinna zawierać: datę wystawienia, numer kolejny, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, nazwę towaru lub usługi, miarę i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług, cenę jednostkową towaru lub usługi, kwotę należności ogółem.

nierejestr 4

- Czy działalność nierejestrowana to to samo co działalność okazjonalna?

Nie. Jeżeli robisz jednorazową wyprzedaż garażową, wyprzedajesz zabawki czy ubrania po dziecku lub dwa razy w roku sprzedajesz ozdoby świąteczne ręcznej roboty, nie podlegasz przepisom dotyczącym działalności nierejestrowanej. Tu bierzesz pod uwagę regularną sprzedaż i świadczenie usług.

Czujesz, że forma działalności nierejestrowanej to może być Twoja droga do niezależności finansowej i przyszłościowego biznesu? Przeczytasz więcej

w Konstytucji biznesu dostępnej na stronie:

biznes.gov.pl/pl/ulatwienia-dla-biznesu/konstytucja-biznesu