Pojawi się więcej stacji do ładowania aut w nieruchomościach komercyjnych?

Czy łatwiej będzie naładować auto np. w galerii handlowej?

Rozwój elektromobilności w Polsce jest powolny, ale systematyczny. Sprawdzamy, jak nowe przepisy wpłyną na właścicieli i zarządców nieruchomości komercyjnych.

Polska w dalszym ciągu nie zalicza się do europejskich liderów pod względem sprzedaży aut z innym napędem niż spalinowy. Dane Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) wskazują, że w 2019 r. tylko 0,3% samochodów osobowych poruszających się po polskich drogach posiadało napęd hybrydowy lub elektryczny. Porównywalna średnia obliczona dla całej Unii Europejskiej wynosiła w tym samym czasie 1,2%, a wynik w przodującej Szwecji znacząco przekraczał 4,0%. Niewielka popularność w naszym kraju samochodów, które są częściowo lub całkowicie napędzane prądem wynika m.in. z niekorzystnej relacji między kosztem ich zakupu oraz zarobkami. Pewne znaczenie ma także fakt, że polska infrastruktura do ładowania e-samochodów na razie jest uboga. Tłumaczymy czy przepisy mogą niebawem zmusić właścicieli nieruchomości komercyjnych do instalowania ładowarek dla pojazdów elektrycznych.

Polskie przepisy już regulują liczbę ładowarek

W ramach wstępu warto wyjaśnić, że obowiązujące w Polsce przepisy już od pewnego czasu regulują kwestie związane ze stacjami ładowania pojazdów elektrycznych. Mowa o ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018 poz. 317). Wspomniany akt prawny przewiduje między innymi obowiązek instalacji określonej liczby ogólnodostępnych punktów ładowania w gminach liczących sobie więcej niż 100 000 mieszkańców i cechujących się określoną liczbą samochodów.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta powinien przygotować i realizować specjalny plan związany z osiągnięciem celu dotyczącego liczby punktów ładowania. W gminach spełniających ustawowe wymogi, nowe budynki mieszkalne wielorodzinne oraz budynki użyteczności publicznej dodatkowo muszą być projektowane w ten sposób, aby zewnętrzne i wewnętrzne stanowiska postojowe mogły zostać wyposażone w ładowarki o mocy nie mniejszej niż 3,7 kW. Chodzi o możliwość poprowadzenia odpowiednich kabli.

Ważna jest informacja o tym, rząd obecnie pracuje nad nowelizacją ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wspomniany projekt, który został oznaczony numerem UC 65 przez Rządowe Centrum Legislacji, przewiduje między innymi ułatwienia przy instalacji w bloku punktu ładowania o niewielkiej mocy (jako czynności zwykłego zarządu). Odpowiednia decyzja w sprawie wniosku składanego przez właściciela lokalu ma być wydawana w ciągu 60 dni.

elektromobilność 1

Unijna dyrektywa zacznie wymuszać zmiany …

Projektowana nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych nie przewiduje zmian, które mogą być szczególnie ciekawe dla właścicieli oraz zarządców budynków komercyjnych. Inna sytuacja dotyczy unijnej dyrektywy EPBD 2018/844 formalnie obowiązującej od 10 marca 2021 r. Wspomniana dyrektywa wskazuje między innymi, że w przypadku nowych budynków użyteczności publicznej, biurowców oraz innych budynków niemieszkalnych trzeba zaprojektować infrastrukturę zapewniającą możliwość instalacji stacji ładowania na co najmniej 20% miejsc parkingowych. Dodatkowo, już teraz wymagana będzie instalacja co najmniej jednego punktu ładowania.

Przedstawione powyżej wymogi dotyczą budynków komercyjnych i publicznych posiadających więcej niż dziesięć miejsc parkingowych. Warto nadmienić, że unijne regulacje obejmują także budynki „poddawane ważniejszym renowacjom”. Nowe przepisy nie będą dotyczyły jedynie sytuacji, w których parking zewnętrzny nie przylega fizycznie do budynku. Można jednak oczekiwać, że w przyszłości unijne regulacje co do obecności stacji ładowania w budynkach niemieszkalnych staną się bardziej wymagające. Na razie rząd pracuje nad wprowadzeniem do polskich przepisów regulacji wynikających z Dyrektywy EPBD 2018/844 (m.in. w zakresie wymogów co do infrastruktury pod punkty ładowania).

Trzeba nadmienić, że do dnia 1 stycznia 2025 r. państwa członkowskie UE mają ustanowić wewnętrzne wymagania dotyczące instalacji minimalnej liczby punktów ładowania we wszystkich budynkach niemieszkalnych, które cechują się liczbą miejsc parkingowych większą niż 20. Kolejnym przykładem zaostrzania wymagań związanych z elektromobilnością są przepisy dyrektywy EPBD 2018/844 odnośnie nowych i rewitalizowanych budynków wielorodzinnych z liczbą miejsc parkingowych większą od dziesięciu. W przypadku takich budynków, co do zasady wszystkie miejsca parkingowe będą musiały posiadać infrastrukturę umożliwiającą instalację punktów ładowania.