Czym obligacje skarbowe indeksowane inflacją i czy warto skorzystać z nowej oferty?

W obliczu pogarszającej się z każdym dniem sytuacji gospodarczej występującej nie tylko w Polsce, ale w Europie i na całym świecie – poszukiwane są rozwiązania na skuteczne oszczędzanie i inwestowanie posiadanych środków pieniężnych. Zebrane oszczędności tracą każdego dnia na wartości z uwagi na galopującą inflację. O ile od dawna wiadomo, że nieekonomiczne jest trzymanie pieniędzy w skarpetach, to obecnie nieoprocentowane konto bankowe także powoduje systematyczne straty. Za taką samą nominalną kwotę przeciętny konsument jest w stanie dziś kupić kilka razy mniej produktów niż rok czy 2 lata temu. Aby zabezpieczyć oszczędności i przygotować się na dalsze wydatki uruchomione zostały na szerszą skalę przez Skarb Państwa obligacje. 

Czym są obligacje skarbowe ?

Obligacje skarbowe indeksowane inflacją są jednym z rodzajów dostępnych dla odbiorców indywidualnych, gospodarstw domowych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa. Ich zakup nie jest dostępny ani dla firm, ani dla funduszy inwestycyjnych.

Obligacje skarbowe są uważane za jeden z najbezpieczniejszych sposobów na inwestowanie zaoszczędzonych środków pieniężnych. Dzieje się tak, ponieważ ryzyko straty jest stosunkowo niewielkie. Gwarancję na wypłatę zainwestowanych środków daje państwo. Aby utracić pieniądze państwo emitujące obligacje musiałoby ogłosić bankructwo. Nie jest to sytuacja niemożliwa, jednak bardzo rzadka i biorąc pod uwagę, że Polska jest krajem bardzo wysoko rozwiniętym, stowarzyszonym w Unii Europejskiej oraz charakteryzującym się stabilną gospodarką, mało przewidywalna. Dlatego właśnie obligacje skarbowe są jednym z lepszych i przede wszystkim rozsądniejszych wyborów dla osób stawiających dopiero pierwsze kroki w świecie inwestorów. Brak doświadczenia, czy wiedzy z zakresu gospodarki nie stanowi dużej przeszkody, w przeciwieństwie do prób grania na giełdzie. Ryzykowne inwestycje mogą się skończyć spektakularnym upadkiem. 

Obligacje antyinflacyjne na niepewne czasy

Obligacje indeksowane inflacją nie mają stałego oprocentowania, jest ono zależne od odnotowywanego przez Główny Urząd Statystyczny poziomu inflacji w gospodarce. Oznacza to, że zabezpieczają posiadacza przed utratą siły nabywczej pieniądza. Obecnie możliwe do kupienia obligacje, potocznie zwane antyinflacyjnymi, można podzielić na 2 grupy w zależności od beneficjentów. Pierwsza z nich to papiery wartościowe na 4 bądź 10 lat. We wrześniu 2022 ich oprocentowanie wynosi odpowiednio 6,5 i 6,75% w pierwszym roku odsetkowym.

obligacje 2

W kolejnych rocznych okresach jest to 1% oraz inflacja. Druga grupa obligacji jest dostępna wyłącznie dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Wówczas są to obligacje 6-letnie z oprocentowaniem 6,7% w pierwszym roku oraz 12-letnie z oprocentowaniem 7%. Ponadto z uwagi na sytuację w 2022 roku wprowadzono także obligacje, które indeksowane są stopą referencyjną NBP. Ich oprocentowanie w sierpniu w przypadku rocznych obligacji wynosi 6,5% w skali roku, natomiast 2-letnich 6,75%. Nie są one, aż tak korzystne, jak te indeksowane inflacją, ponieważ odnotowywany poziom inflacji znacznie przewyższa obecny poziom stóp procentowych. 

Czy warto inwestować w obligacje skarbowe?

Przy podejmowaniu decyzji o zakupie obligacji skarbowych należy samodzielnie rozważyć indywidualną sytuację finansową, a w szczególności rozpisać rachunek zysków i strat. Przede wszystkim należy podkreślić, że obligacje nie dają szansy na dodatkowe zarobienie na posiadanych środkach, bo ich oprocentowanie jest niższe niż inflacja oraz od zysków pobierany jest podatek w wysokości 19%, jeżeli nie zainwestowano przez system IKE.

1obligacje 4

Zakup obligacji powoduje zamrożenie posiadanych środków na dłuższy okres, w przypadku wcześniejszej wypłaty naliczana jest opłata. Obligacje są zatem tylko jedną z bezpieczniejszych metod trzymania zaoszczędzonych środków z myślą o długiej perspektywie czasowej.