Jak zaplanować inwestycję? Poradnik inwestora

Każdy, kto posiada wolne środki finansowe, powinien pomyśleć o ich odpowiednim ulokowaniu. Doświadczeni inwestorzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest właściwe przygotowanie do dokonania konkretnej inwestycji. Jest to tym istotne, im większy mamy na rynku wybór produktów inwestycyjnych, przynoszących różne stopy zwrotu oraz określanych różnym poziomem ryzyka. W jaki sposób odpowiednio zaplanować inwestycję?

Czytaj więcej

DLACZEGO ŚWIADECTWO PRACY JEST TAK WAŻNE?

Kończąc szkołę podstawową, średnią czy wyższą otrzymujemy dyplom zaświadczający, że otrzymaliśmy określony zakres wiedzy oraz że zdobyliśmy pewne umiejętności. Taki dokument uprawnia nas do rozpoczęcia nauki w innej szkole lub uczelni albo dzięki niemu możemy rozpocząć pracę zawodową na określonych stanowiskach. A co otrzymujemy w momencie zakończenia pracy w danej firmie? Dokument ten nosi nazwę świadectwo pracy. Pracodawca wręcza takie pismo pracownikowi niezwłocznie w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Pomimo mylnego przekonania, że ma na to tydzień, ustawodawca określa, że świadectwo pracy ma być wręczone w ostatnim dniu trwania umowy. Świadectwo pracy jest oświadczeniem wiedzy, a nie woli pracodawcy.

Czytaj więcej

Jak sprawdzić potencjał lokalizacji nieruchomości komercyjnej?

Inwestowanie w nieruchomości komercyjne jest uznawane za jeden z najlepszych sposobów na dochodowe przedsięwzięcie. To sprawdzona metoda lokowania i pomnażania swojego majątku. Przed podjęciem decyzji o inwestycji w nieruchomości komercyjne, należy zwrócić uwagę na kilka podstawowych czynników, które mogą zagwarantować sukces. Jednym z nich jest lokalizacja nieruchomości, która jest kluczowym elementem każdej inwestycji. 

Czytaj więcej