Czym jest Brainwriting?

Brainwriting to mało popularna nazwa. Najprościej mówiąc, jest to jedna z technik burzy mózgów, czyli popularnego brainstormingu. Brainwriting jest zamiennie nazywany techniką lub metodą 635. Skąd bierze się nazwa i w jakim celu stosuje się tę metodę?

 

Brainwriting, czyli metoda 635

Technika ta powstała stosunkowo niedawno, bo dopiero w 1968 roku. Jej autorem jest Bernd Rohrbach. Światło dzienne ujrzała dzięki publikacji w niemieckim czasopiśmie - Absatzwirtschaft. Pojawiające się cyfry są związane z metodyką projektu. Liczba 6 to ilość uczestników biorących w nim udział. Ich zadaniem jest wymyślenie 3 projektów w ciągu 5 minut. Brainwriting ma formę pisemną. Służą temu formularze, które znajdują się w obiegu i docierają do każdego uczestnika. Każda z osób podaje 3 rozwiązania na jednym z formularzy, następnie przekazuje go innemu uczestnikowi. W ten sposób ta sama osoba wypełnia kilka formularzy. Reasumując, każdy uczestnik ma do dopisania 3 pomysły na wszystkich 6 arkuszach, co łącznie pozwala jednej osobie na zaproponowanie 18 rozwiązań danego problemu. Jedna sesja pozwala na wygenerowanie aż 108 pomysłów. Jest to jedna z niewątpliwych zalet tej metody. Kolejną jest fakt, że potrzeba niewielkiej ilości czasu. Ponadto to doskonała okazja do uwolnienia abstrakcyjnego myślenia. W przypadku większej ilości osób można utworzyć kilka 6-osobowych grup, gdzie każda z nich będzie odpowiedzialna za rozwiązanie innego rodzaju problemu.

Brainwriting- jak przebiega proces i jakie są korzyści płynące z jego wdrożenia?

Każda metoda, również brainwriting, składa się z określonych etapów, którymi są:

  1. Sformułowanie problemu

  2. Wyznaczenie organizatora

  3. Wybór uczestników

  4. Wybór i przygotowanie miejsca dyskusji

  5. Przygotowanie formularzy

  6. Przeprowadzenie sesji

  7. Przekazanie pomysłów panelowi ekspertów mającemu zweryfikować je i wybrać najlepsze rozwiązanie

Metodę 635 cechuje uniwersalizm, co w praktyce oznacza, że można ją odnieść do wielu projektów. Narzucona metodyka przekłada się na dużą efektywność możliwą do osiągnięcia w krótkim czasie. Jednak wielu badaczy uważa, że sukces tej metody tkwi w pisemnej formie jej realizacji. W ten sposób wyklucza się pojawienie się negatywnych komentarzy i postaw innych uczestników. Z pewnością nie można tu mówić o stosowaniu żadnej formy nacisku czy dominacji ze strony innych osób. Wszyscy są w takim samym stopniu zaangażowani w proces generowania rozwiązań. Forma pisemna wyklucza również konieczność autoprezentacji, która pozwala zaoszczędzić stresu osobom nieśmiałym, które mają problemy z wypowiedzeniem swojego zdania na forum. Wszyscy uczestnicy mogą sobie również pozwolić na przedstawienie nawet najbardziej śmiałych pomysłów, ponieważ ankiety są anonimowe.

Metoda 635- czy zawsze jest skuteczna?

Brainwriting nie jest jednak receptą na wszystkie problemy, a na pewno nie na te, które cechuje większy stopień złożoności. Wynika to chociażby z ograniczonego czasu na analizę problemu. Efektywność metody obniża również prawdopodobieństwo wystąpienia powtarzających się odpowiedzi. Pisemna forma realizacji nie stwarza okazji do dyskusji i konfrontacji. Często są wysuwane bardzo powierzchowne wnioski, dlatego stosowanie brainwritingu jest zalecane w koncepcjach projektowych, w których pożądane jest wdrożenie prostych zasad. Wygenerowane podczas sesji pomysły mogą być szczególnie pomocne w przypadku wprowadzenia na rynek nowych produktów, rebrandingu czy też poprawy sytuacji przedsiębiorstwa. Nowo wygenerowane pomysły mogą wytyczyć dalszy kierunek rozwoju firmy i zapoczątkować wdrożenie zupełnie nowych działań. Ich przykładem mogą być: zmodyfikowanie oferty, poszukiwanie nowych segmentów rynkowych czy podwyższenie jakości obsługi klientów. Metoda 635 to twórczy sposób na rozwiązanie dotychczasowych problemów, ale też odkrycie nowych rozwiązań. Jest ona nie tylko chętnie stosowana w biznesie, ale również w placówkach edukacyjnych.