Co Brexit zmieni w polskiej gospodarce?

Brexit to temat, który gości w mediach i prywatnych rozmowach już od wielu miesięcy. Wzbudza kontrowersje, wiele skrajnych opinii i niepokój związany z dalszymi losami Anglii, jak i całej Unii Europejskiej. Nie ma w tym niczego dziwnego, ponieważ to pierwsza sytuacja tego typu i mimo rozmaitych przewidywań, nikt nie posiada stuprocentowej pewności na temat tego, co przyniesie przyszłość. Wiadomo jedynie, że nastąpią poważne zmiany. Czy będą one miały wpływ także na polską gospodarkę?

Zmiany w handlu

Unia Europejska, do której należy Polska i której częścią była również Anglia, to grupa wielu państw opierająca się na jednakowych wartościach i współpracy gospodarczej. Każdy kraj ma istotny wkład w tworzenie finansowego kapitału Unii, a także funkcjonuje zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. Wystąpienie Wielkiej Brytanii z tego gospodarczo – politycznego związku zmusza obywateli wielu państw, a zwłaszcza przedsiębiorców, do przystosowania się do nowego porządku. Będzie to problematyczne zwłaszcza z uwagi na fakt, że Anglia to jeden z najważniejszych partnerów handlowych Polski. 
Przed Brexitem, dzięki swobodnemu, jednolitemu rynkowi handel odbywał się w sposób płynny i był pozbawiony utrudnień w postaci ograniczeń ilościowych, barier celnych, czy przekraczania granic przez towary. Jeśli Wielka Brytania i przedstawiciele Unii Europejskiej nie wynegocjują specjalnej umowy dotyczącej handlu, po zakończeniu Brexitu będzie on odbywał się w oparciu o zasady WTO (Światowej Organizacji Handlu), które są bardziej restrykcyjne. Współpraca handlowa będzie wyglądać więc tak, jak z krajami nienależącymi do UE, takimi jak Stany Zjednoczone, Kanada czy Chiny. Ponownie zacznie obowiązywać kontrola graniczna, a zmianom ulegną także formy i zasady płatności podatku VAT. 
Nieuniknione będą również mniejsze lub większe opóźnienia. Osoby, które specjalizują się w transporcie drogowym, będą musiały posiadać zezwolenie na wykonywanie przewozów. Obowiązkowy będzie certyfikat kompetencji zawodowych wydany przez organy unijne. W tym momencie warto podkreślić, że dokumenty z Wielkiej Brytanii, takie jak prawo jazdy, czy certyfikaty, po zakończeniu Brexitu stracą ważność na terenie Unii Europejskiej.

Nowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze międzynarodowym

Kolejna istotna zmiana dotyczy towarów, które będą transportowane na teren Anglii lub z niego wywożone. Wiąże się to z koniecznością składania zgłoszeń celnych, czyli deklaracji przywozowej i wywozowej. Na towary importowane zostanie nałożony podatek VAT. Bardzo prawdopodobne jest, że brytyjskie firmy w wyniku Brexitu utracą tak zwane prawa paszportowe. Co to oznacza? Najprościej rzecz ujmując – brak możliwości obsługi klientów na terenie Unii Europejskiej.
Taki stan rzeczy niekoniecznie oznacza jednak zakończenie prowadzenia działalności. Wiele brytyjskich przedsiębiorstw posiada już swoje siedziby w krajach UE, takich jak np. Belgia. Jeśli więc nawiążą współpracę z polską firmą, nie będzie ona rozpatrywana w kategorii eksportu brytyjskiego, lecz belgijskiego. 
Ważne jest, aby pamiętać, że każda firma, która pragnie prowadzić współpracę biznesową z państwami spoza wspólnoty UE, jest zobligowana do posiadania numeru EORI. Można wnioskować o niego przez internet, a jest on bardzo przydatny, ponieważ dzięki niemu procedury celne stają się mniej skomplikowane.

Nie taki Brexit straszny, jak go malują?

Choć wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wzbudza strach, to jednak przedsiębiorcy nie muszą przesadnie martwić się tą kwestią. Konieczne jest wypełnienie kilku formalności, jednak opanowanie i spokój pomogą w odpowiednim przygotowaniu firmy do podjęcia niezbędnych działań, mających na celu przystosowanie się do nowych, obowiązujących zasad i wymogów. Niewątpliwie Brexit oznacza nieprzyjemne konsekwencje i konieczność zmierzenia się z wieloma wyzwaniami, komplikacjami i utrudnieniami, jednak jest to coś, z czym będzie można sobie poradzić. Handel z przedsiębiorstwami z Wielkiej Brytanii i rozwijanie własnego biznesu wciąż będą możliwe.