JAK WYCENIĆ SWÓJ PRODUKT LUB USŁUGĘ?

Narzucanie wysokich cen odstraszy klientów, a zbyt niska marża sprawi, że biznes może stać się nieopłacalny. Jak zatem dobrze wycenić swoje produkty i usługi?

3 zasady, dzięki którym lepiej wycenisz swój produkt:

  1. Poznaj rynek. Sprawdź ceny konkurencji oraz przeanalizuj cenowe wybory ich klientów. Mając te informacje, musisz zdecydować czy dopasowywać się do zastanego trendu, czy może wybrać alternatywną drogę? Wszelkie dane uzyskasz przeprowadzając badania rynkowe - to skuteczna metoda na zebranie informacji,które będą stanowić bazę nie tylko w przypadku dyktowania cen, ale też metod marketingowych. Oczywiście to dopiero pierwszy krok. Ceny towarów muszą przecież pokryć wszystkie twoje koszty, bezpośrednie i niebezpośrednie. Wiesz już z czym konkurujesz, na co i ile są skłonni wydać klienci. Czas na sprawdzenie kosztów.

  2. Oblicz swoje koszty. Na początku uwzględniając wszystkie koszty bezpośrednie, w tym środki wydane na opracowanie produktu. Nie zapomnij o kosztach zmiennych (materiały, magazynowanie, logistyka) - im więcej produkujesz lub sprzedajesz, tym wyższe one będą. Sprawdź, jaki procent kosztów stałych (czynsz, abonamenty i płace) musi pokryć produkt. Dodaj wszystkie koszty i podziel przez ostateczną wielkość produkcji, aby uzyskać jednostkową rentowność produktu. Znając koszt wyrobu produktu, spróbuj oszacować, na ile inne czynniki mogą wpłynąć na jego ostateczną cenę (np. VAT, sezonowość, ograniczone godziny handlowe). Czy ma sens zróżnicowanie ceny tego samego produktu, w zależności od metody dystrybucji (sklep stacjonarny vs. sklep online)? A może warto obniżyć marżę innych produktów, na rzecz podwyższenia jej w innych? Odpowiedzi na te i podobne pytania ułatwią ustanowienie właściwej marży.

  3. Trzymaj rękę na pulsie. Raz ustalona cena nie jest ostateczna. Twoje koszty, klienci i konkurenci mogą się zmieniać, więc będziesz musiał od czasu do czasu wprowadzić zmiany w cenach, aby dostosować się do zmian rynkowych. Miej oko na to, co się dzieje i regularnie rozmawiaj z klientami, aby upewnić się, że ceny pozostaną optymalne.

3 zasady, dzięki którym lepiej wycenisz swoją usługę:

  1. Podobnie, jak w przypadku produktu: oblicz swoje koszty. Musisz wiedzieć, ile kosztuje świadczenie usług. W bezpośrednie i pośrednie koszty wpływające na możliwość oferowania danej usługi, wlicz nie tylko stałe koszty (utrzymanie lokalu, opłaty), ale także koszty używanych produktów (np. kosmetyków), szkolenia czy koszty marketingu. W zależności od częstotliwości ponoszenia ww. kosztów oraz ich wpływu na możliwość wykonywania usługi, jej formę i jakość, musisz zdecydować, w jakim stopniu koszty te powinny znaleźć odzwierciedlenie w cenie.

  2. Zbieraj opinie na temat swoich cen od klientów i porównaj się z konkurencją. Zobacz jak wypadasz na rynku. Zapytaj za co są skłonni zapłacić i dlaczego? Czego klienci w ramach zainwestowanych pieniędzy? Jak bardzo cenią sobie kwalifikacje i doświadczenie? Pamiętaj, że najlepszy czas na zebranie opinii na temat twojej usługi jest natychmiast po jej dostarczeniu, kiedy wrażenia są jeszcze świeże. Wystarczy prosta ankieta. Klienci mogą być bardziej skłonni do jej wypełnienia online, ze względu na możliwość pozostania w pełni anonimowym.

  3. Wyceń usługę na podstawie wartości, jaką za sobą niesie. Cena oparta na wartości pokazuje, za co klient jest skłonny zapłacić. Klienci chętnie wydadzą pieniądze na wysoką jakość, ale także na ideę. Jeżeli wykonywane usługi niosą za sobą ważne dla nich wartości, nie będzie im przeszkadzała wyższa cena np. wykonywanie usługi z zachowaniem zasad „zero waste”, będzie warte wyższej ceny dla osób, które kierują się w życiu wyjątkową troska o środowisko.

Cena musi być adekwatna do jakości, doświadczenia i oczekiwań klientów, ale także, pozwalać na zachowanie rentowności i opłacalności biznesu. Dlatego indywidualnie musisz wyliczyć swoją marżę balansując trzema kryteriami: kosztów, konkurencji i wartości produktu/usługi dla klientów. Nie wyceniaj się zbyt nisko i nie bój się prosić o to, na co zasługujesz. W najgorszym scenariuszu, ludzie uznają, że to za drogo, ale Ty zawsze możesz obniżyć ceny, zaplanować promocję lub otworzyć się na negocjacje ze strony klientów.