Jakie czekają nas zmiany w podatkach od 1 stycznia 2020?

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o mikrorachunku 

Zmiany podatkowe dotykają dużej liczby osób. Jedna z nich, która zacznie obowiązywać od nowego roku wiąże się z utworzeniem Indywidualnego mikrorachunku podatkowego. Korzystanie z niego dotyczyć będzie wszystkich, którzy posiadają numer NIP lub PESEL. Pozostałe osoby, nieposiadające tych numerów, zostają wykluczone ze zmian prawnych. Dla podatników nowele te oznaczają więcej zaoszczędzonego czasu oraz zmniejszenie ilości pomyłek.

Czym jest indywidualny mikrorachunek?

Zgodnie z nowymi przepisami indywidualny mikrorachunek zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.  Będzie  przypisany on do danego płatnika, któremu ma służyć do wpłaty podatków m.in.: dochodowego (PIT, CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT). Rachunek ten został stworzony przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową, w celu ułatwienia i uproszczenia rozliczeń.

Co można będzie wpłacać na mikrorachunek i kogo dotyczą zmiany?

Każda osoba, która posiada  numer NIP lub PESEL zostaje zobowiązana do regulacji podatków na Indywidualny mikrorachunek. Ustawa dotyczyć ma również płatników nieposiadających własnej działalności gospodarczej. Wpłaty będą pochodzić z  podatków takich jak: PIT (28, 28s, 36, 36L, 36S, 36LS, 37, 38, 39, 4R, PPL, 7, 8AR, CFC), CIT ( 6AR, 6R, 8, 8AB, 8A, 8B, 9R, 10Z, 11R, 14, CFC), VAT (7, 7K, 7D, 8, 9M, 10, 12, 14, VAP-1, I, IM, In) oraz opłat, które nie dotyczą podatków (np. skarbowe, wynikające z ustawy o grach hazardowych, celne, odsetki od lokat terminowych ustanowionych ze środków zgromadzonych na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa, grzywny, mandaty, koszty postępowań, kary pieniężne i porządkowe, spadki, zapisy, darowizny, dochody ze sprzedaży rzeczy, majątków i praw, opłaty od dochodów określonych w ustawach i umowach międzynarodowych).

Jak prawidłowo wygenerować mikrorachunek?

Generowanie mikrorachunku wiąże się z wizytą na stronie podatki.gov oraz  wypełnieniem odpowiednimi danymi generatora indywidualnego mikrorachunku. W tym celu należy posiadać numer NIP lub PESEL. Raz otrzymany numer rachunku nie jest zmieniany mimo różnych miejsc zamieszkania, nazwisk, czy urzędów skarbowych, do których należy płatnik. Przy tym trzeba pamiętać, że rachunek ten nie będzie miał historii wpłat. Można je uzyskać logując się na profil w Portalu Podatkowym. Osoby, które nie posiadają nadanego NIP-u lub PESEL-u nie są ustawowo zobowiązani, a ich należności wpłacane będą na starych zasadach.

Zwroty podatków z mikrorachunku?

Mimo zmian i ustalenia nowych rachunków osoby prawne lub fizyczne posiadające działalność (a także Ci, którzy jej nie posiadają), zwroty podatków będą otrzymywać na konto podane w deklaracji CEIDG-1, VAT, bądź rachunek podany w NIP-8 z dotychczasowego konta odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Oznacza to, że wszystkie należne podatnikowi przelewy będą wysyłane z kont występujących do tej pory.

Nowa ustawa i korzyści z niej wynikające

Dzięki nowelizacji i zmianom w ustawie, podatnicy uzyskają więcej czasu oraz ograniczą możliwość pomyłek. Posiadanie tylko jednego numeru konta, nie będzie generować wyszukiwań różnych rachunków dla każdego podatku z osobna, dlatego też będzie to o wiele łatwiejsze dla użytkowników. Dodatkowo przez zmiany podatnik nabędzie możliwość szybszego otrzymywania zaświadczenia o niezaleganiu z podatkiem oraz lepszą obsługę deklaracji PIT.